Tilbage til listen

AUTOMATISK KLIMAANLÆG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

(afhængigt af model)

1 - Knappen ”klart udsyn” for afdugning og afrimning af ruderne.

2 - Knappen til standsning af aircondition.

3 - Start af den automatiske funktion.

4 - Display.

5 og 7 - Regulering af ventilationshastigheden.

6 og 8 - Regulering af luftfordelingen i kabinen.

9 og 10 - Regulering af lufttemperaturen.

11 - Afrimning af bagruden og/eller de elopvarmede sidespejle.

12 - Kontakt for luftrecirkulation.

Råd og vejledning om brugen

Se afsnittet ”aircondition: råd og vejledning om brugen”.

Automatisk funktion

Tryk på knappen 3. AUTO tændes på displayet 4.

Den automatiske funktion for airconditionanlægget er et system, som i de fleste tilfælde sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi.

Det anbefales altid at anvende denne funktion.

For at opnå og fastholde den valgte regulering, og for ligeledes at fastholde et godt udsyn, indvirker systemet på følgende parametre:

- ventilationshastigheden;

- luftfordelingen;

- styringen af luftens recirkulation;

- start eller stop af airconditionanlægget;

- lufttemperaturen.

Kun temperaturen og symbolet AUTO vises

De funktioner, der styres af automatikken, vises ikke på displayet.

- tryk på knappen 9 for at øge temperaturen;

- tryk på knappen 10 for at nedsætte temperaturen.

Bemærk: yderpunkterne ”15°C” og ”27°C” tillader systemet at afgive enten maksimal afkøling eller maksimal varme uanset den aktuelle omgivende temperatur.

Med automatisk styring aktiv (AUTO vises på displayet), kontrolleres alle airconditionanlæggets funktioner automatisk.

Hvis der manuelt ændres en funktion, slukkes AUTO. men det er kun den ændrede funktion, som ikke længere kontrolleres automatisk af systemet.

Ændring af den automatiske funktion

Systemets normale funktion er den automatiske funktion, men det er muligt at ændre systemets valg (luftfordeling). Disse muligheder er beskrevet på de følgende sider.

Automatisk styring af aircondition tilrådes

Den automatiske funktion for airconditionanlægget er et system, som i de fleste tilfælde sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi.

Mulighederne for ændringer beskrives på de følgende sider.

Anvend automatisk styring hver gang det er muligt.

De værdier, der vises på displayet, er udtryk for det ønskede temperaturniveau.

Ved start af vognen hjælper det ingen ting at øge eller sænke den viste værdi for hurtigere at opnå et behageligt niveau i vognen. Systemet gør altid sit bedste for at udligne fald og stigning i temperaturen (blæseren starter ikke straks ved maksimal hastighed: den stiger efterhånden), men det kan tage fra et par sekunder til flere minutter.

Generelt bør ventilationsspjældene altid være åbne uanset temperaturforholdene, med mindre der opstår gener herved.

Fordeling af luften i kabinen

Der findes fem kombinationsmuligheder for luftfordelingen, som opnås ved en række tryk på knapperne 6 og 8. Pilene på displayet 4 viser den valgte kombination:

õ Hele luftstrømmen sendes mod afdugningsspjældene til forruden og sideruderne.

÷ Luftstrømmen fordeles mellem afdugningsspjældene til forruden og sideruderne, samt mod passagerernes fødder.

ô Størstedelen af luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

ö Luftstrømmen ledes mod alle ventilationsspjældene samt mod passagerernes fødder.

F Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Ved manuelt valg af luftfordelingen slukkes kontrollampen på displayet 4 (automatisk styring); kun selve fordelingen af luften styres ikke automatisk af systemet.

For at vende tilbage til automatisk styring trykkes på knappen 3.

Start og stop af aircondition-anlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Ved at trykke på knappen 2 deaktiveres den automatiske styring: AUTO deaktiveres den automatiske styring 4 og AC OFF tændes.

Bemærkning: funktionen ”klart udsyn” medfølger automatisk airconditionfunktion. For at vende tilbage til automatisk styring trykkes på knappen 3.

Ændring af ventilatorens hastighed

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Ved at trykke på knapperne 5 og 7 deaktiveres den automatiske styring.

Disse knapper tillader en nedsættelse eller forøgelse af ventilatorens hastighed.

Afrimning/afdugning af bagruden og/eller de udvendige sidespejle

Tryk på tasten 11, kontrollampen tændes.

Ved denne funktion opnås en afisning og afdugning af bagruden og/eller spejle samt af de elopvarmede sidespejle.

For at stoppe funktionen trykkes igen på knappen 11. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Med automatisk funktion kan ventilatoren ikke straks starte med maksimal hastighed efter forholdene udenfor; den øges gradvist, efterhånden som motorens temperatur er tilstrækkelig til at kunne opvarme luften i kabinen. Dette kan tage fra få sekunder til flere minutter.

Funktionen ”klart udsyn”

Tryk på tasten 1, hvorefter tasterne 1 og 11 tændes.

AUTO slukkes på displayet 4.

Denne funktion giver afrimning og afdugning af forruden, de forreste sideruder og sidespejlene.

Den igangsætter automatisk airconditionanlægget, afrimning af bagruden og/eller de elopvarmede sidespejle samt deaktivering af luftrecirkulationen.

Tryk på knappen 11, hvis det ikke er nødvendigt at afrime bagruden og/eller sidespejlene.

Bemærk: hvis luftmængden ønskes reduceret (der kan som følge af indblæsningen forekomme støj), skal du trykke på knappen 5.

For at forlade indstillingen kan der trykkes på en af disse knapper:

- eller igen på knappen 1;

- du kan også bruge tasten 3 (AUTO vises på displayet).

Luftrecirkulation

Et tryk på knappen 12 tillader brugen af recirkuleret luft (symbolet tændes på displayet).

I denne indstilling tages luften udelukkende fra kabinen, og recirkuleres uden indtag af frisk luft udefra.

Recirkulationen isolerer kabinen fra den omgivende luft (f.eks. ved kørsel i forurenede områder).

Ved langvarig anvendelse af denne position kan der forekomme dårlig luft i kabinen, da luften ikke fornys, ligesom der kan opstå tildugning af ruderne.

Det tilrådes derfor igen at anvende normalpositionen (luft udefra) ved at dreje knappen 12 igen, så snart luftrecirkulation ikke længere er nødvendig.