Tilbage til listen

AUTOMATISK LÅSNING AF DØRENE UNDER KØRSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Du kan bestemme, om denne funktion skal aktiveres.

Aktivering af funktionen

Med tændingen slået til trykkes på kontakten 1 i ca. 5 sekunder, indtil der høres et lydsignal.

Lampen, der er integreret i kontakten, tændes, når åbningerne er aflåste.

Deaktivering af funktionen

Med tændingen slået til trykkes på kontakten 1 i ca. 5 sekunder, indtil der høres et lydsignal. Kontrollampen indbygget i kontakten slukkes.

Funktionsprincip

Ved start vil systemet automatisk låse dørene, så snart hastigheden kommer op på ca. 7 km/t.

Funktionsfejl

Hvis du konstaterer en funktionsfejl (den automatiske låsning virker ikke), skal du først kontrollere, at alle døre og bagklappen er korrekt lukkede. Hvis de er korrekt lukkede, og problemet vedvarer, skal du henvende dig til en forhandler af mærket.

Forsikr dig ligeledes om, at låsningen ikke er blevet deaktiveret ved et uheld.

Hvis det er tilfældet, skal den genaktiveres efter at have slukket og tændt igen på kontakten.

Førerens ansvar

Hvis du ønsker at køre med dørene aflåst indefra, bør du vide, at dette kan vanskeliggøre adgang til kabinen i tilfælde af en ulykke.