Tilbage til listen

BAGSÆDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Indstigning på bagsædet

Vip håndtaget 1 bagud for at sænke ryglænet.

For at sætte sædet tilbage på plads vippes ryglænet op igen.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Afmontering af sædebænken

For hver sædebænk løftes håndtagene 2, der sidder bag hver sædebænk. Tapperne 3 kommer ud for at angive, at sædebænken er låst op.

Træk bænken bagud, så forankringspunkterne frigøres, og løft den for at tage den ud.

Afmontering af forankringspunkterne er forbudt.

Bænken er tung (ca. 65 kg). Håndter den med forsigtighed for ikke at komme til skade.

Risiko for kvæstelser.

Montering af sædebænken

- Anbring styrene 4 på skinnerne bagud i forhold til forankringsbeslagene;

- skub bænken fremad.

Bænken låses automatisk.

Kontrollér at de røde tapper 3 ikke længere kan ses.

Bagsæderne skal altid placeres i de originale forankringspunkter.

Brug af bagsæde ”med ryggen mod køreretningen” er forbudt under kørsel.

Bænkene på række 2 og 3 kan ikke ombyttes og må ikke tvinges på plads.

Der er risiko for beskadigelse.

Ved håndtering af bagsædebænken skal du sikre dig at dens forankringspunkter er rene (de skal være fri for grus og klude eller andet, der kan genere fastlåsning af bagsædebænken).