Tilbage til listen

OPVARMNING, MANUELT KLIMAANLÆG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

A Justering af mængden af luftcirkulation.

B Start af recirkulation (ingen friskluftindtag).

C Regulering af lufttemperatur.

D Aktivering af aircondition (afhængigt af modellen).

E Afrimning/afdugning af bagruden og de udvendige sidespejle.

F Luftfordeling.

Råd og vejledning om brugen

Se afsnittet ”aircondition: råd og vejledning om brugen”.

Fordeling af luften i kabinen

Drej betjeningen F.

J Luftstrømmen bliver udelukkende ledt mod luftspjældene i instrumentbrættet.

Lukning af alle ventilationsspjæld er ikke mulig med dette valg.

G Luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, og mod passagerernes fødder.

F Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

i Luftstrømmen fordeles mellem alle ventilationsspjældene, afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved passagernes fødder.

W Luftstrømmen fordeles mellem afdugnings- og/eller afrimningsspjældene til forruden og sideruderne. Denne position giver mulighed for at undgå dug på ruderne. Skal bruges sammen med den højeste temperatur.

V Afrimning/afdugning af bagruden og/eller de udvendige sidespejle

Tryk på tasten E, den indbyggede kontrollampe tændes. Ved denne funktion opnås en meget hurtig afdugning af bagruden og/eller elopvarmede sidespejle.

For at afslutte denne funktion skal du igen trykke på tasten, hvorefter den indbyggede kontrollampe slukkes. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Regulering af lufttemperaturen

Drej betjeningen C.

Jo længere knappen drejes mod højre, desto mere øges temperaturen.

Start af recirkulation (ingen friskluftindtag)

Normal funktion for installationen opnås ved at bruge luft udefra.

Recirkulationen isolerer kabinen fra den omgivende luft (f.eks. ved kørsel i forurenede områder…).

For at gå til tilstand uden friskluftindtag, aktiveres betjeningen B.

Med denne funktion opnås ligeledes det ønskede komfortniveau hurtigere.

Den bruges til start og stop af recirkulation. Kontrollampen tændes, når funktionen er i gang. I denne position recirkulerer luften i kabinen, uden tilførsel af luft udefra.

For lang tids brug af recirkulation kan medføre dugdannelser på ruderne, og utilpashed, fordi der ikke tilføres frisk luft til kabinen.

Det tilrådes derfor igen at anvende normalpositionen (luft udefra) ved at dreje knappen B igen, så snart luftrecirkulation ikke længere er nødvendig.

Regulering af luftmængden i kabinen

Drej betjeningen A fra 0 til 4.

Ventilation af vognens kabine sker ved ”luftgennemstrømning”.

Det er ventilatoren, der afgør mængden af indgangsluft, men bilens hastighed har også lidt indflydelse herpå.

Jo længere knappen drejes mod højre, desto mere øges mængden af luftcirkulation.

Start og stop af aircondition

(afhængigt af modellen)

Tasten D bruges til at starte (kontrollampe tændt) eller stoppe (kontrollampe slukket) airconditionfunktionen.

Brugen af aircondition gør det muligt at:

- sænke temperaturen i kabinen;

- fjerne dug hurtigere fra ruderne.

Bemærk: aircondition fungerer kun, når den udendørs temperatur er lav eller når ventilationshastigheden er under 1.