Tilbage til listen

RAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Højdeindstilling af rattet

Træk i grebet 1 og sæt rattet i den ønskede position.

Skub derefter grebet over det stramme punkt for at blokere rattet.

Kontroller herefter, at rattet er korrekt fastlåst.

Af sikkerhedsmæssige grunde må indstilling af rattet kun foretages, når vognen holder stille.