Tilbage til listen

SENDER-MODTAGER MED HÅNDFRI TILGANG: brug

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For biler, der er udstyret med sender-modtager 1, muliggør denne, i tillæg til fjernbetjeningens funktioner, låsning/oplåsning uden brug af fjernbetjeningen, når den befinder sig i en af adgangsområderne 2.

Bemærk: sender-modtageren med håndfri tilgang virker kun på fordørene og bagklappen.

Den forsynes med strøm via et batteri, som kan udskiftes (se afsnittet ”Sender-modtager med håndfri tilgang: batterier” i kapitel 5).

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Interferens

De nære omgivelser (udendørs installationer eller brug af apparater, der fungerer på samme frekvens som fjernbetjeningen) kan forstyrre funktionen.

Oplåsning af vognen

Med sender-modtageren i en af adgangsområderne 2 skal du trykke på knappen 3 eller 4 for at låse alle dørene op.

Oplåsning af dørene visualiseres ved et enkelt blink af havariblinklyset.

Låsning af vognen

Med sender-modtageren i en af adgangsområderne 2 skal du trykke på knappen 3 eller 4 for at låse alle dørene.

Låsning af dørene visualiseres ved et langt blink i 4 sekunder med havariblinklyset.

Bemærk: når en dør (eller bagklappen) er lukket forkert eller forbliver åben, vil der ske en hurtig låsning/oplåsning af dørene, uden at havariblinklyset blinker.