Tilbage til listen

UR OG UDENDØRSTERMOMETER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med tændingen tilsluttet vises klokkeslæt og, afhængigt af modellen, den udendørs temperatur på informationscenteret A.

Indstilling af klokken A

Få vist siden ”Time” på instrumentbrættet ved at trykke på en af knapperne på kontaktarmen 1.

Efter 2 sekunder blinker timerne og minutterne.

Udfør et langt tryk på knappen forneden for at komme til indstillingsfunktion for timer. Når kun timerne blinker, trykkes på tasten foroven for at få timerne til at skifte.

Udfør et langt tryk på knappen forneden for at komme til indstillingsfunktion for minutter. Når kun timerne blinker, trykkes på tasten foroven for at få timerne til at skifte.

Bekræft ved at udføre et langt tryk på tasten forneden på kontaktarmen 1.

Udendørs temperatur

Når temperaturen ligger mellem - 3°C og + 3°C, vil angivelsen °C på displayet blinke, hvilket betyder, at der er risiko for isslag.

Hvis der sker en afbrydelse af strømtilførslen (frakoblet batteri, afbrudt ledning el.lign.), vil uret vise forkert. Det er nok at indstille uret igen, så det passer.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse indstillinger med vognen standset.

Udendørstermometer

Den temperatur, som termometeret angiver, må under ingen omstændigheder anvendes som indikator for evt. islag på vejbanen, idet dannelsen af islag er forbundet med både lokale klimatiske forhold, luftfugtighed og temperatur.