Tilbage til listen

VENTILATIONSSPJÆLD, LUFTUDGANGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ventilationsspjæld 1 eller 2

For at åbne dem, tryk på ventilationsspjældene.

For at indstille dem, fat om ventilationsspjældene, og drej dem til den ønskede position opnås.

I tilfælde af dårlig lugt i bilen må der kun anvendes de systemer, der er beregnet til dette formål. Søg råd på et autoriseret værksted.

Før intet ind i bilens ventilationskredsløb (f.eks. i tilfælde af dårlig lugt...).

Risiko for nedbrydning eller brandfare.