Tilbage til listen

VINDUER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elrudeoptræk

Med tændingen tilsluttet:

- tryk på betjeningsknappen for det pågældende vindue for at sænke ruden til den ønskede højde;

- løft i betjeningsknappen for at hæve ruden til den ønskede højde.

Fra førersædet

Aktiver kontakten:

- 1 for ruden i førersiden;

- 2 for forreste passager.

Fra forreste passagersæde

Tryk på kontakten 3.

Undgå at anbringe genstande på en halvåben rude: du risikerer at beskadige rudeoptrækket.

Førerens ansvar

Forlad aldrig køretøjet, mens nøglen, fjernbetjeningen eller sender-modtageren stadig befinder sig i køretøjet, og efterlad aldrig et barn, en voksen, der er afhængig af andres hjælp, eller et husdyr i køretøjet, heller ikke for blot et kort øjeblik. Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene. Hvis en legemsdel kommer i klemme, rulles rudeoptrækket straks ned ved at trykke på den pågældende kontakt.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Elektrisk rudeoptræk med impulsbetjening

Impulsbetjeningen er en yderligere funktion knyttet til el-rudeoptrækket som beskrevet på de foregående sider.

Ruden ved førerpladsen er udstyret hermed, kun for at rulle ruden ned.

Tryk kortvarigt på kontakten 1 for at sænke ruden helt.

Et tryk på kontakten under rudens bevægelse medfører, at ruden går ned.

Skyderuder bag

Tryk på den lille plade 4, og skub ruden til side.

Ved lukning af ruderne skal du sikre dig, at ingen del af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet.

Fare for alvorlige kvæstelser.