Tilbage til listen

BAGAGERUMSFACILITETER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opbevaring under måtter

For at få adgang til denne, løftes måtten i bagagerummet 1 ved hjælp af klappen 2.

Den løse plade kan være fastgjort med krogen 4 i holderen 3.

Anbring altid genstande, der skal transporteres, således at de tungeste støtter sig mod bagsædebænkens ryglæn.

Mobil bund

(stationcar)

Den består af to uafhængige dele, A og B.

Når bagsæderne er slået ned, giver denne position en flad bund.

Nakkestøtternes position ved nedklapning af bagsædet

Den gør det muligt at øge pladsen i bagagerummet.

- Fjern delen B og derefter delen A fra den flytbare bund.

- anbring delen A og derefter delen B under beslagene 5 og 6.

Placering af opdeling

Det muliggør opdeling af bagagerummet i to adskilte områder.

Skub fingrene under rummene 7.

Tilladelig belastning af den mobile bund, når den er flad: 50 kg jævnt fordelt.

Løft delen C til lodret position, indtil den fastlåses.

Opbevaring under gulv

Der opnås adgang ved at løfte delen B på den flytbare bund ved hjælp af håndtaget 8 og derefter placere den på delen A.

Løft delen A ved hjælp af håndtaget 10, og placer den på holderne 9.

Taskeholderkrog 11

Maksimal vægt pr. krog: 5 kg.

Småtingsrum 12

(stationcar)

Småtingsrum 13

(model med fire døre)

Sidestykket 14 fjernes ved at trække det opad, indtil det frigøres.

Sidestykket udskiftes ved at skubbe det ind i dets holder, indtil der høres et klik.

Forankringskroge

Fastgørelsespunkter 15

Anbring altid de tungeste genstande direkte på vognbunden Anvend, når køretøjet er forsynet med sådanne, forankringspunkterne 15 i gulvet i varerummet til fastspænding. Lastning skal foretages således, at ingen genstande kan blive slynget frem i tilfælde af kraftig opbremsning. Det tilrådes at spænde sikkerhedsselerne på bagsædet, også selvom der ikke er passagerer på bagsædet.

Hvis dit køretøj ikke er udstyret med et anhængertræk, kan du få et hos en forhandler af mærket.

Anbring altid genstande, der skal transporteres, således at de tungeste støtter sig mod bagsædebænkens ryglæn.