Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for bageste tågelys

Kontrollampe for bageste tågelys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Se afsnittet: ”Udvendige lygter og tegngivningslys” i kapitel 1.

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lyser orange, når tændingen eller motoren tændes, og holder op med at lyse efter nogle sekunder, afhængigt af køretøj, eller vises i hvid. Hvis den lyser orange under kørsel fulgt af et lydsignal, skal du hurtigst muligt fylde den op. Du kan køre omkring 50 km endnu.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Ladelampe

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampe for olietryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er korrekt, må fejlen være en anden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Kontrollampen har flere funktioner: Der henvises til afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for variabel servostyring

Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Advarselslampe

Den tænder ved tilslutning af tændningen eller ved start af motoren og slukker igen, når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for udstødningsgas

Kontrollampe for udstødningsgas

På køretøjer, der er udstyret med denne funktion, tændes lyset, når motoren startes, og holder derefter – afhængigt af køretøjet – op med at lyse, når tændingen slukkes, hvis køretøjet er i motorens standbyfase (se afsnittet om "stop- og startfunktionen" i kapitel 2).

–Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–hvis den blinker under kørsel, bør du nedbringe motoromdrejningstallet, indtil lampen ophører med at blinke. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Der henvises til ”Råd om luftforurening, brændstoføkonomi, kørsel” i kapitel 2.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Den lyser rødt, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren.

Hvis den bliver rød, stands da vognen og lad motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen bør falde. Hvis ikke, skal du standse motoren. Lad motoren afkøle, inden du kontrollerer væskestanden.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)

Kontrollampe for forvarmning (dieselmodel)

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker.

Den slukker sig af sig selv, når forvarmen er opnået. Motoren kan nu starte.

Indikator for hastighedsændring

Indikator for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil opad) eller et lavere gear (pil nedad).

Der henvises til afsnittet ”Gode råd til kørsel, øko-kørsel” i kapitel 2.

Kontrollampe for dørlukning

Kontrollampe for dørlukning

Kontrollampe for airbag

Kontrollampe for airbag

Den lyser på instrumentbrættet, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Den lyser, når man træder på bremsepedalen. Se afsnittet ”Automatisk gearkasse” i kapitel 2.

Der henvises til afsnittet ”Gode råd til kørsel, øko-kørsel” i kapitel 2.

Håndbremse 
     aktiveret

Håndbremse aktiveret"" og kontrollampe for elektronisk parkeringsbremse

Se afsnittet om ”Håndbremse” og "Elektronisk parkeringsbremse” i kapitel 2.

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for motor i tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Start funktion” i kapitel 2.

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Start funktion” i kapitel 2.

Kontrollamper for hastighedsbegrænser.

Kontrollamper for hastighedsbegrænser.

Se afsnittet om ”Hastighedsbegrænser” i kapitel 2.

Kontrollamper for hastighedsbegrænser..

Kontrollamper for hastighedsbegrænser..

Se afsnittet om ”Hastighedsbegrænser” i kapitel 2.

Kontrollampe for hastighedsbegrænser.

Kontrollampe for hastighedsbegrænser.

Se afsnittene om ”Hastighedsbegrænser” i kapitel 2.

Kontrollampe for automatisk fartpilot

Kontrollampe for automatisk fartpilot

Se afsnittene om ”Hastighedsbegrænser” i kapitel 2.

Overvågningssystem for dæktryk

Overvågningssystem for dæktryk

Se afsnittet ”Overvågningssystem for dæktryk” i kapitel 2.

Kontrollampe for parkeringshjælp

Kontrollampe for parkeringshjælp

Se i afsnittet ”Parkeringshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for aktiv nødopbremsning

Kontrollampe for aktiv nødopbremsning

Se afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for ECO-modus

Kontrollampe for ECO-modus

Den lyser, når tilstanden ECO er udløst.

Se afsnittet ”Øko-kørsel” i kapitel 2.

Kontrollampe for frigear i 
     ECO

Kontrollampe for frigear i ECO

-funktion

Den tændes i ECO-funktion, når ”Kontrollampe for frigear i ECO-funktion” aktiveres (ON) i brugerindstillingerne.

Kontrollampens farve er svag, når køretøjet ikke er i frigear.

Denne kontrollampe er lys, når køretøjet er i frigear (automatisk frigear).

Se oplysningerne om ”Gode råd til kørsel, ECO-kørsel” i kapitel 2.

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas

Se afsnittet ”Reagensbeholder” i kapitel 1.

Kontrollampe for partikelfiltersystem (benzinmodel)

Kontrollampe for partikelfiltersystem (benzinmodel)

Se afsnittet ”Særlige funktioner for modeller med benzinmotor” i kapitel 2.

Passagerairbag
     ON

Passagerairbag ON

Se afsnittet ”Sikkerhed for børn: Deaktivering/aktivering af passagerairbag foran” i kapitel 1.

Passagerairbag
     OFF

Passagerairbag OFF

Se afsnittet ”Sikkerhed for børn: Deaktivering/aktivering af passagerairbag foran” i kapitel 1.

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet

Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet

Den tændes, når tændingskontakten aktiveres. Hvis førerens sele eller forreste passagers sele (når sædet er besat) ikke er spændt, og vognen når en hastighed på cirka 20 km/t, blinker den, og der udsendes et lydsignal i cirka 120 sekunder.

Bemærk: en genstand anbragt på passagersædet kan udløse advarselssignalet.