Tilbage til listen

BAGHYLDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afmontering

Afhaps de to snore 1 (på siden af bagklappen).

Afklips baghylden 2, og træk den ud mod dig selv.

Montering af hylden foretages i omvendt rækkefølge.

Læg ikke tunge eller hårde genstande på baghylden. I tilfælde af en kraftig opbremsning eller et sammenstød kan disse genstande udgøre en fare for vognens fører og passagerer.