Tilbage til listen

DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dækkene danner den eneste kontakt mellem vognen og vejbanen, og det er derfor altafgø- rende, at dækkenes tilstand altid er fuldt ud i orden.

De til enhver tid gældende lovbestemmelser om dækmontering skal overholdes.

Vedligeholdelse af dækkene

Dækkene skal være i god stand, og have tilstrækkeligt slidbanemønster; dæk, der er godkendt af vor tekniske service, er forsynet med slitagemærker 1, som består af testforhøjninger fordelt i bunden af slidbanemønstret.

Når slidbanen er slidt ned i niveau med forhøjningerne bliver de synlige 2 : Det er da nødvendigt at udskifte dækkene, da forhøjningerne kun er på 1,6 mm, og ved fortsat kørsel vil vejgrebet være stærkt forringet, især på våd vejbane.

En for tungt lastet vogn, langvarig kørsel på motorvej, især i meget varmt vejr, eller hyppig kørsel på dårlige veje medfører hurtigere slitage af dækkene og påvirker derved sikkerheden.

Uheld under kørsel, f.eks. kraftig påkørsel af kantsten, kan beskadige dækkene og fælgene, og kan ligeledes medføre, at fortøjet eller bagtøjet skal justeres. Sker dette, bør dækkene og vognen kontrolleres på et autoriseret værksted for bilmærket.

Dæktryk

Overhold dæktrykket (gælder også for reservehjulet), og kontrollér dem mindst en gang om måneden, før hver ferietur (se mærkaten der er klæbet fast på kanten af førerens dør).

Dæktrykket skal kontrolleres med kolde dæk. Hvis trykket måles med varme dæk eller efter hurtig kørsel, kan det være højere end det foreskrevne.

Hvis trykket ikke kan måles med kolde dæk skal det foreskrevne dæktryk forøges med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Særlig funktion

Afhængigt af modellen, findes der en adapter til at sætte på ventilen, før der efterpumpes med luft.

Køretøj udstyret med et overvågningssystem for dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, lavt dæktryk osv.) tændes kontrollampen på instrumentbrættet. Der henvises til afsnittet ”Overvågningssystem af dæktryk” i kapitel 2.

Reservehjul

Se afsnittene “Punktering” og “Hjulskift” i kapitel 5.

Krydsskiftning

Det frarådes at krydsskifte hjulene.

Et for lavt dæktryk vil medføre for hurtig slitage og en unormal ophedning af dækkene, hvilket kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser i form af:

- dårligt vejgreb,

- risiko for punktering, eller at slidbanen løsner sig.

Dæktrykket er afhængigt af vognens belastning samt kørehastigheden. Justér trykket iht. brugsbetingelserne (der henvises til etiketten på kanten af førerdøren).

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Udskiftning af dæk

For din sikkerhed og for overholdelse af gældende lovgivning.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal: enten have en belastningskapacitet og en hastighedskapacitet, der mindst svarer til originaldækkenes eller svarer til dem, som et autoriseret værksted anbefaler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan bringe din sikkerhed i fare samt medføre, at dit køretøj ikke længere overholder gældende regler.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Udskiftning af hjul

Da det kan tage trykovervågningssystemet for dæk flere minutter, afhængigt af kørslen, at registrere hjulenes placering og tryk, skal du kontrollere dæktrykket efter enhver indgriben.

Vinterkørsel

”Snedæk” eller ”termogummi-dæk”

For at bevare det bedst mulige vejgreb tilrådes det at anvende disse dæk på alle fire hjul. Advarsel: Disse dæk kan have en specifik omdrejningsretning og/eller et indeks for maksimal hastighed, som kan være lavere end køretøjets maksimalhastighed.

Pigdæk

Pigdæk kan kun anvendes i en kortvarig periode, som kan være fastsat ved lovbestemmelse i de enkelte lande. Ligeledes skal gældende lovbestemmelser om hastighed med denne type dæk overholdes.

Ved anvendelse af pigdæk skal disse som minimum være monteret på forakslen.

Snekæder

Af sikkerhedsmæssige hensyn må der under ingen omstændigheder monteres snekæder på baghjulene.

Hvis der er monteret dæk af større dimensioner end de originalt monterede, er det ikke muligt at montere snekæder.

Snekæder kan kun monteres på dæk af samme dimensioner som de originalt monterede dæk på din vogn.

Hjul på 17 tommer eller større kan ikke anvende snekæder.

Hvis du ønsker at benytte specialudstyr, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Under alle omstændigheder anbefaler, vi at der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler af bilmærket, som kan vejlede med hensyn til valg af udstyr, der er bedst egnet til din vogn.