Tilbage til listen

FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne fartpilot har en funktion, som gør det muligt at fastholde kørslen ved en forudbestemt konstant hastighed; denne funktion benævnes fartpilot.

Der kan vælges en konstantfart fra 30 km/t og opefter.

Betjening

1 Start- og stopkontakt.

2 Betjening af:

a aktivering, programmering og forøgelse af fartpilothastigheden ( +) ;

b sænkning af fartpilothastigheden ( -).

3 Aktivering og genkaldelse af den programmerede fartpilothastighed ( R).

5 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) ( O).

4 Denne kontrollampe aktiveres kun på køretøjet med automatisk fartpilot (se afsnittet om «automatisk fartpilot» i kapitel 2).

Indstillingen af fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion kan ikke erstatte føreren. Den kan i intet tilfælde erstatte respekten for overholdelse af hastighedsbegrænsninger, eller den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise (vær altid opmærksom på situationer, som kræver pludselig opbremsning). Konstantfartholderen må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...), eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Betjening

Tryk på kontakten 1 i siden .

Indikatorlampen eller aktiveres, lyser grøn, og meddelelsen «Cruise ctrl» vises på instrumentbrættet fulgt af prikker for at angive, at fartpilotfunktionen er aktiveret og venter på at gemme en kørehastighed.

Programmering af hastigheden

Ved stabil hastighed (over cirka 30 km/t) skal du trykke på kontakten 2 i siden a ( +): funktionen aktiveres, og den aktuelle gemmes.

Fartpilotens hastighed erstatter prikkerne, og fartpilotfunktion bekræftes ved at vise fartpilotens hastighed, meddelelsen «Cruise ctrl» og - afhængigt af køretøjet - indikatorlampen sammen med indikatorlampen eller .

Hvis du forsøger at aktivere funktionen under 30 km/t, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen forbliver inaktiv.

Kørsel

Når den ønskede konstante fart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Bemærk, at det tilrådes på det kraftigste at holde fødderne i nærheden af pedalerne for at kunne gribe hurtigt ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Du kan variere fartpilothastigheden ved at trykke gentagne gange på kontakten 2:

- side a ( +) for at øge hastigheden;

- side b ( -) for at sænke hastigheden.

Overskridelse af den programmerede konstantfart

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride konstantfarten ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund. Så længe hastigheden overskrides, vil fartangivelsen på displayet i informationscenteret blinke.

Derefter slippes speederen: Efter nogle sekunder genoptages den oprindelige fartpilothastighed automatisk.

Kan ikke fastholde konstanthastigheden

Ved kørsel ned ad en stejl hældning er systemet ikke i stand til at opretholde den indstillede kørehastighed: Den gemte hastighed blinker på instrumentbrættets informationsdisplay for at gøre dig opmærksom på denne situation.

Indstillingen af fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- kontakten 5 ( O);

- bremsepedalen;

- Koblingspedalen, eller når gearvælgeren sættes i neutral position på modeller med automatgear.

Kørehastigheden gemmes og vises på instrumentbrættet fugt af meddelelsen ”I hukommelse”. Standby bekræftes ved at vise kørehastigheden i grå og meddelelsen ”I hukommelse”, og afhængigt af køretøjet holder indikatorlampen op med at lyse.

Genkaldelse af fartpilothastigheden

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …). Tryk på kontakten 3 ( R), hvis bilens hastighed er over 30 km/t.

Når den gemte hastighed genoptages, bekræftes aktivering af fartpiloten ved at vise fartpilotens hastighed sammen med meddelelsen «Cruise ctrl» og - afhængigt af køretøjet - lyser indikatorlampen .

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er sat på standby, skal du trykke på siden a ( +) af kontakten 2 for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: det er bilens aktuelle hastighed, der tages i betragtning.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes, når der trykkes på kontakten 1; i så tilfælde vil der ikke længere være nogen programmeret fartpilothastighed. Afhængigt af køretøjet bekræfter deaktiveringen af den grønne indikatorlampe eller af de grønne indikatorlamper og og den tilhørende meddelelse på instrumentbrættet, at funktionen er deaktiveret.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.