Tilbage til listen

FORSÆDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Justeringer

For at flytte sædet frem eller tilbage

Løft håndtaget 1 for at låse op. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller, at sædet er fastlåst.

Hævning eller sænkning af sædet

Bevæg grebet 2 så mange gange det er nødvendigt, opad eller nedad.

Sæderyggens hældning

Løft håndtaget 3, og hæld rygsædet til den ønskede position. Når den ønskede position er valgt, slippes håndtaget, og det kontrolleres, at sædet er fastlåst.

For indstilling af sædets lændestøtte

Afhængigt af modellen:

- Bevæg kontakten 4 fremad, bagud, op eller ned.

eller

- Sænk kontaktarmen 5 for at forøge støtten, og løft den for at formindske den.

Af sikkerhedsmæssige grunde må disse indstillinger kun foretages, når vognen er standset.

For ikke at modvirke sikkerhedsselernes effektivitet bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel.

Der må ikke ligge løse genstande i vognbunden (ved førerpladsen): i tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som så ikke vil kunne betjenes korrekt.

Bordstilling

Afhængigt af modellen kan ryglænet på passagersædet slås ned på sædet, og derved fungere som bord.

- Sænk nakkestøtten;

- skub sædet tilbage;

- Løft grebet 3, og vip sæderyggen frem så langt som muligt.

- træk i håndtaget 7, og slå ryglænet helt ned.

Når passagersædet anvendes i bord-position, er det forbudt at benytte de 2 bagsæder, der befinder sig lige bag det.

Tilbagesætning af sædet igen

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstand, der forhindrer manipulation af sædet;

- Træk i håndtaget 7 og løft ryglænet, og kontroller derefter, at det er fastlåst;

- sæt sædet tilbage igen.

For din egen sikkerheds skyld skal du fastgøre genstande, der transporteres, når sædet er i bordstilling.

Sørg for at holde godt fast i ryglænet ved indretning til flad plade. Risiko for kvæstelser.

Når forsædets ryglæn sættes i bordstilling, skal du huske at deaktivere den forreste passagerairbag airbag (se afsnittet ”Sikkerhed for børn: deaktivering, aktivering af airbag på forreste passagersæde” i kapitel 1).

Der er risiko for alvorlige kvæstelser pga. genstande, der er anbragt på ryglænet i bordstilling, hvis airbagairbaggen udløses.

Denne advarsel er anført på en etiket (på instrumentbrættet) og en anmærkning (på forruden).

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse indstillinger med vognen standset.

Funktioner

Massage

Du kan få adgang til førersædets massagefunktion på multimedieskærmen. I køretøjer, der er udstyret med dette, kan du med kontakten 6 få direkte adgang til menuen ”Massage” på multimedieskærmen.

Sådan aktiverer du denne funktion:

- Vælg menuen ”Køretøj”, ”Sæder” og derefter ”Massage”.

- Vælg massagetype (”Tonic”, ”Afslappende” eller ”Lænd”).

- indstille intensiteten (+ eller -):

- indstille hastigheden (+ eller -):

- Nulstil de valgte parametre. Tryk på 7 og derefter ”Nulstil”.

- aktivere/deaktivere massagesædet ( ON eller OFF).

Bemærk: Den valgte tilstand i menuen ” Multi-Sense” kan påvirke konfigurationen af massagetypen (se afsnittet ” Multi-Sense”i kapitel 3).

For flere forklaringer se i vejledningen til multimedieudstyret.

Elopvarmede sæder

Tilslut tændingen

- Når der trykkes på kontakten 8 på det pågældende sæde for første gang, aktiveres varmesystemet med maks. effekt. Begge indbyggede kontrollamper i kontakten tændes

- Endnu et tryk sænker varmen til min. effekt. Én indbygget kontrollampe tændes;

- et tryk på kontakten for tredje gang slukker varmen.