Tilbage til listen

FUNKTIONEN FOR KVALITET AF UDELUFT OG UDLUFTNINGSCYKLUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med aircondition tændt skal du fra multimedieskærmen 1 vælge ”Køretøj” > ” Take care".

Kvalitet af udeluft

Kvaliteten af luften i køretøjet vises via en forklarende tekst og en animation på multimedieskærmen.

For flere forklaringer se i vejledningen til multimedieudstyret.