Tilbage til listen

HASTIGHEDSBEGRÆNSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighedsbegrænseren er en funktion, som gør det muligt at fastsætte en bestemt maksimal hastighed under kørsel, kaldet begrænset hastighed.

Betjening

1 Start- og stopkontakt.

2 Betjening af:

a aktivering, programmering og forøgelse af den begrænsede hastighed (+);

b sænkning af den begrænsede hastighed (-).

3 Aktivering med genkald af den programmerede begrænsede hastighed ( R).

4 Afbrydelse af funktionen (med programmering af den begrænsede hastighed) ( O).

Betjening

Tryk på kontakten 1 ved . Afhængigt af køretøjet er kontrollampen eller orange, og meddelelsen ”Hast.begrænser” vises på instrumentbrættet fulgt af prikker for at indikere, at hastighedsbegrænseren er aktiveret og afventer registrering af en hastighedsbegrænsning.

For at registrere den aktuelle hastighed, skal du trykke på kontakten 2 i siden a (+): den begrænsede hastighed erstatter stregerne.

Den laveste registrerede hastighed er 30  km/t.

Hvis du ønsker det, kan du knytte funktionen ”Alarm for overskridelse af hastighed” til hastighedsbegrænseren (se i afsnittet ”Alarm for overskridelse af hastighed” i kapitel 2).

Kørsel

Når en begrænset hastighed er programmeret, skal du køre på samme måde som i en vogn uden hastighedsbegrænser.

Når den indregistrerede hastighed er nået, vil aktivering af speederpedalen ikke gøre det muligt at overskride den begrænsede hastighed, undtagen i nødstilfælde (se afsnittet «overskridelse af den programmerede hastighed».

Ændring af den begrænsede hastighed

Du kan variere den begrænsede hastighed ved hjælp af korte tryk på kontakten 2 :

- side a ( +) for at øge hastigheden;

- side b ( -) for at sænke hastigheden.

Overskridelse af den programmerede hastighed

Den programmerede hastighed kan på et hvilket som helst tidspunkt overskrides ved at: trykke speederpedalen hurtigt og kraftigt i bund (ud over det ”stramme” punkt).

Så længe hastigheden overskrides, vil den begrænsede hastighed blinke på displayet på instrumentbrættet.

Derefter slippes speederen: hastighedsbegrænsningen genaktiveres, så snart du når under den registrerede hastighed.

Hvis det ikke er muligt at fastholde den begrænsede hastighed

Ved kørsel ned ad en stejl hældning er systemet ikke i stand til at opretholde den begrænsede hastighed: Den registrerede hastighed blinker på instrumentbrættet, og der afgives med regelmæssigt mellemrum et lydsignal for at gøre dig opmærksom på situationen.

Funktionen hastighedsbegrænser indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen hastighedsbegrænser sættes på standby, når du trykker på kontakten 4 ( O). I dette tilfælde forbliver den begrænsede hastighed programmeret, og beskeden ”I hukommelse” samt den gemte hastighed vises på instrumentbrættet.

Genkaldelse af den begrænsede hastighed

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at hente den ved at trykke på kontakten 3 (R).

Når hastighedsbegrænseren er sat på standby, skal du trykke en gang på siden a ( +) af kontakten 2 for at genaktivere funktionen uden at tage hensyn til den programmerede hastighed: det er bilens aktuelle hastighed, der tages i betragtning.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen hastighedsbegrænser afbrydes, når der trykkes på kontakten 1, i så fald vil der ikke længere være nogen programmeret hastighed. Afhængigt af køretøjet bekræfter deaktivering af den orange kontrollampe eller på instrumentbrættet, at funktionen er deaktiveret.