Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funktion alarmerer føreren i tilfælde af ufrivillig overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplet linje.

Funktionen anvender et fast kamera på forruden bag bakspejlet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving osv.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Aktivering/deaktivering

Modeller udstyret med navigationssystem

På multimedieskærmen 1 vælges menupunkterne ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Advarsel for vognbaneskift”, ” ON” eller ” OFF”.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 2 .

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

Tryk på kontakten 3.

Funktionsprincip

Når funktionen er aktiveret, vises synlighedsindikatorerne 4 for linjerne i højre og venstre side med gråt på instrumentbrættet.

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- hastigheden overstiger cirka 70 km/t;

og

- linjer registreres, og synlighedsindikatorerne 4 bliver, afhængigt af køretøjet, grønne eller hvide.

Funktionen udløser en alarm, hvis en linje overskrides uden aktivering af blinklys. Funktionen advarer føreren ved hjælp af et lydsignal, og afhængigt af køretøjet skifter synlighedsindikatorerne 4 til røde, eller symbolet 5 vises på instrumentbrættet.

Betingelser for ikke-aktivering af alarmer

- Retningsindikatorer aktiveret under cirka 2 sekunder før overskridelse af linjen;

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- i kurver tillader funktionen at skære et sving let af;

- havariblinklys aktiveret;

-...

Indstilling

Modeller udstyret med navigationssystem

På multimedieskærmen skal du vælge 1 > ”Køretøj” > ”Kørehjælp” > ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift”.

- ”Lydstyrke”: Indstil lydstyrke for alarm til et af fem niveauer;

- ”Følsomhed”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende:

- ”Lav” linje registreret ved overskridelse;

- ”Middel” linje, der nærmer sig, registreret;

- ”Høj” linje i nærheden registreret.

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

- Når køretøjet holder stille, udfør et langt tryk på kontakten 6 OK for at få adgang til menuen for indstillinger;

- tryk gentagne gange på betjeningen 7 opad eller nedad, til menuen ”Kørehjælp” vises. Tryk på kontakten 6 OK;

- tryk gentagne gange på betjeningen 7 opad eller nedad, til menuen ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift” vises, og tryk på kontakten 6 OK;

- ”Audio volume”: Indstil lydstyrke for alarm til et af tre niveauer;

- ”Følsomhed”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende:

- ”Lav” linje registreret ved overskridelse;

- ”Gns.” linje, der nærmer sig, registreret;

- ”høj” linje i nærheden registreret.

Funktionsfejl

Hvis der opstår en fejl, vises meddelelsen ”Tjek vognbaneadvarsel” på instrumentbrættet, og synlighedsindikatorerne for linjerne til højre og venstre forsvinder på instrumentbrættet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Alarmsystem til vognbaneskift