Tilbage til listen

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhængigt af den valgte tilstand og modellen kontrollerer MULTI-SENSE-systemet kørslen og kabinebelysningen samt motorens lyd:

- Funktionerne Sport, ECO, Neutral og Comfort er foruddefinerede og knyttet til specielle lysindstillinger og en konfigurerbar motorlyd;

- Alt i tilstand Perso kan indstilles.

Kørselsindstillingerne har indvirkning på:

- servostyring;

- baghjulsstyringen;

- motorens og gearenes reaktionsevne;

- varmekomfort.

De indvirker også på:

- lysforholdene og lys på instrumentbrættet;

- oplysningerne på instrumentbrættet og multimedieskærmen

- motorlyden;

- massagesædet.

Efter hver start anvender køretøjet enten den tilstand, det havde sidste gang motoren blev slukket, eller det starter i neutral Neutral tilstand.

Sport-mode

Denne tilstand øger motorens og gearkassens følsomhed. Styringen er fastere.

Bemærk: Afhængigt af modellen kan denne funktion blokere funktionen Stop and Start (se afsnittet " Stop and Start" i kapitel 2).

ECO-modus

Tilstanden ECO fokuserer på energibesparelse og hensyn til miljøet. Styringen er jævn, motor- og gearstyring gør det muligt at sænke brændstofforbruget. Klimaanlægget er ikke indstillet til mere end det mest nødvendige.

Se oplysningerne i ”Gode råd om kørsel, ECO-kørsel” i afsnit 2.

Bemærk: For køretøjer uden tilstanden ECO tager tilstanden Comfort bedst hensyn til brændstoføkonomi og miljøet.

Neutral-mode

Som standardtilstand vælger tilstanden Neutral fabriksindstillingerne for køretøjet.

Uanset tilstanden er det muligt at ændre farven på kabinebelysningen samt formatet af de oplysninger, der vises på instrumentbrættet og multimedieskærmen. Det er også muligt at gendanne standardindstillingerne.

Se instruktionerne til multimedieudstyret.

Comfort-mode

Denne tilstand fremmer jævn styring. Den indvendige atmosfære er afdæmpet. Afhængigt af køretøjet aktiveres førerens sædemassagefunktion.

Perso-mode

Denne tilstand gør det muligt for dig manuelt at konfigurere kørsel, komfort, lysforhold og motorstøj.

Slukning af motoren i tilstanden Sport eller tilstanden Perso med motoren i indstillingen Sport.

Afhængigt af køretøjet får du, næste gang du starter bilen, vist en meddelelse, der spørger, om motorindstillingen fortsat skal være i Sport-tilstand.

Adgang til menuen

Du har adgang til MULTI-SENSE, afhængigt af køretøjet:

- på multimedieskærmen 1. Vælg menuen ”Køretøj” og derefter ” MULTI-SENSE”.

- via kontakten 2;

- afhængigt af køretøjet, ved at trykke på knappen 3 ECO, som automatisk starter ECO-tilstand, eller ved at trykke på knappen 3 R.S Drive, som automatisk starter Sport-tilstand. I begge tilfælde åbnes menuen ” MULTI-SENSE” på multimedieskærmen 1 i nogle få sekunder.

Når menuen ” MULTI-SENSE” vises på multimedieskærmen 1, skal du trykke på kontakten 2, afhængigt af modellen, hvilket giver mulighed for at skifte mellem de to tilstande, som du foretrækker. Der henvises til udstyrets betjeningsvejledning.