Tilbage til listen

NAVKAPSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afmontér med nøglen til hjulkapslerne 1 (findes i værktøjsboksen) ved at sætte krogen i den tiltænkte åbning ved ventilen 2 (for at fange metalklipsen).

Den skal genmonteres i samme position i forhold til ventilen 2. Tryk krogene ind, idet du starter ved siden med ventilen A, derefter B og C, og slutter af med siden modsat ventilen D.

Bemærk: hvis du bruger tyverisikringsskruer, henvises til afsnittet ”Udskiftning af hjul”.

Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, da der er risiko for projektion ved opbremsning. Efter brug skal værktøj fastgøres i deres holdere, som anbringes på sin plads: risiko for kvæstelser.