Tilbage til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfælde af punktering

Afhængigt af modellen har du et sæt til oppumpning af dæk eller et reservehjul (se de næste sider).

Særlig funktion

Overvågningssystemet for dæktrykket omfatter ikke kontrol af reservehjulet; det hjul, som erstattes af reservehjulet, vil blive slettet på displayet på instrumentbrættet.

Se afsnittet ”overvågningssystem for dæktryk” i kapitel 2.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Hvis reservehjulet ikke har været anvendt i adskillige år, så husk at anmode værkstedet om at kontrollere, at det stadig er i god stand, og at det kan anvendes uden risiko.

Modeller udstyret med et reservehjul af mindre diameter end de fire andre hjul:

- Sæt aldrig mere end ét reservehjul på den samme vogn.

- Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre.

- Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul af samme dimension som det originale.

- Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet.

- Montering af dette hjul kan ændre vognens sædvanlige opførsel. Undgå kraftig acceleration og nedbremsning, og nedsæt hastigheden i sving.

- Hvis du skal bruge snekæder, bør reservehjulet monteres på bagakslen, og dæktrykket kontrolleres.

Reservehjul 3

Det er anbragt i bagagerummet.

Køretøj, der ikke er udstyret med en subwoofer

Det udtages således:

- Åbn bagagerummet.

- løft bagagerumsmåtten 1 vha. tappen 2 (eller håndtaget, afhængigt af køretøjet)

- skru den midterste holder 6 placeret under donkraften 4 af

- tag værktøjsboksen ud 5

- Tag reservehjulet ud.

Køretøj, der er udstyret med en subwoofer

Det udtages således:

- Åbn bagagerummet.

- løft bagagerumsmåtten 1 vha. tappen 2 (eller håndtaget, afhængigt af køretøjet);

- skru den midterste holder 6 placeret under donkraften 4 af

- tag værktøjsboksen ud 5

- frakobl subwooferens strømkabel 7

- tag subwooferen ud

- Tag reservehjulet ud.

Fjern subwooferen 7, genmonter den, og tilslut den igen i samme position. Håndter den forsigtigt. Hvis ikke, kan det påvirke korrekt funktion af subwooferen.

Det frarådes at udskifte og gentilslutte subwooferen, hvis et dæk er punkteret: Det kan medføre beskadigelse af subwooferen.

Reservehjul 11

Reservehjulet er anbragt under vognen.

Det udtages således:

- I bagagerummet skal du løfte dækslet 9 fra bagagerummets tæppe;

- fjern blindprop;

- du må kun bruge hjulnøglen 8 (brug af andet værktøj kan beskadige mekanismen) til at skrue møtrikken helt af mod uret (bevægelse A), så hjulet sænkes til jorden;

- løft og skub (bevægelse B) derefter håndtaget 10 under køretøjet for at sænke hjulholderen ned på jorden;

- træk hjulet 11 mod dig; et plastikstyr under hjulet gør det nemt at bevæge det;

- fjern plastikstyret fra hjulet, inden det monteres på køretøjet.

Sådan genmonteres hjulholderen:

- brug hjulnøglen 8 til at skrue møtrikken helt på med uret (omvendt bevægelse A);

- sørg for, at holderen er korrekt fastlåst;

- monter blindproppen igen og derefter dækslet 9.

Bemærk: På en køretøjsmodel med 4 døre opbevares det punkterede hjul i bagagerummet.

Rør ikke ved udstødningssystemet.

Risiko for forbrænding.

Sørg for, at hjulholderen altid er låst, uanset om reservehjulet er indeni.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Når reservehjulet er placeret under køretøjet, er det vigtigt at tage reservehjulet ud, før køretøjet løftes.

Risiko for kvæstelser.