Tilbage til listen

TRÆTHEDSADVARSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Træthedsadvarslen er en funktion, som er nyttig på ensformige veje (motorveje, motortrafikveje osv.).

Det analyserer førerens adfærd og tager hensyn til begivenheder for at informere dig om en eventuel træthedsfare, såsom:

- rattets bevægelse,

- førerens brug af andre funktioner (blinklys, sprinkler osv.),

- kørselstid uden stop,

-...

Denne funktion er en hjælpefunktion under kørslen i tilfælde af træthed. Denne funktion kan ikke erstatte føreren.

Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen.

Aktivering/deaktivering

Køretøjer udstyret med et multimediesystem

På multimedieskærmen 1 vælges menupunkterne ”Køretøj” > ”Kørehjælp” > ”Træthed advarsel” > ” ON” eller ” OFF”.

Når motoren startes, genfinder systemet den seneste tilstand, som den var i, inden tændingen blev afbrudt.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 2 .

Køretøjer, der ikke er udstyret med et multimediesystem

- Når køretøjet holder stille, udfør et langt tryk på kontakten 4 OK for at få adgang til menuen for indstillinger;

- tryk gentagne gange på betjeningen 5 opad eller nedad, til menuen ”Kørehjælp” vises. Tryk på kontakten 4 OK;

- tryk gentagne gange på betjeningen 5 opad eller nedad, til menuen ”Træthed advarsel” vises, og tryk på kontakten 4 OK.

- Tryk igen på kontakten 4 OK for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Funktionsprincip

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- hastigheden overstiger cirka 60 km/t,

og

- Der er gået ca. 15 minutter siden sletningen af den forrige advarsel.

Funktionen udløser en advarsel, hvis systemet registrerer gentagne tegn på træthed hos føreren bag rattet.

Når der registreres en risiko for træthed, vises meddelelsen ”Træthed advarsel tag en pause” på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

Tryk på kontakten 4 OK for at slette advarslen.

Det anbefales at stoppe hurtigst muligt for at tage en pause.

Særlige funktioner:

- Hvis alarmen ikke slettes ved at trykke på kontakten 4 OK, gentages lydsignalet.

- Funktionen fortolker muligvis visse former for kørsel som tegn på træthed (sportslig kørsel, forkert kørsel mv.), eller kørsel på en vej i dårlig stand.

FUNKTIONSFEJL

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen ”Kontroller træthedsadvarsel” på instrumentbrættet. Henvend dig til et autoriseret værksted.