EKSTRA SIKKERHEDSUDSTYR PÅ FORSÆDERNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Udstyret omfatter:

- Oprullere til seleforstrammere for sikkerhedsseler;

- selestrammere for hofteselen;

- kraftbegrænsere for skulderselen;

- airbags fører og passager foran.

Disse systemer er beregnet til at fungere enkeltvis eller samtidig i tilfælde af et frontalsammenstød.

Afhængig af sammenstødets kraft kan systemet udløse:

- blokering af sikkerhedsselen;

- sikkerhedsselens opruller til seleforstrammer (som udløses for at regulere selens spillerum);

- seleforstrammer til hoftesele, så passageren holdes fast i sædet;

- frontale airbag.

Forstrammere

Forstrammernes opgave er at stramme selen ind mod kroppen og kroppen mod sædet, og derved forøge selens effekt.

Når tændingen er tilsluttet, vil systemet i tilfælde af et kraftigt frontalsammenstød udløse:

- oprulleren til seleforstrammeren for sikkerhedssele 1, som øjeblikkeligt trækker selen ind.

- Opruller til seleforstrammer for hoftesele 2 på forsæderne.

- Efter et sammenstød skal alle enheder i sikkerhedssystemet kontrolleres.

- Der må ikke foretages nogen form for indgreb i systemet (seleforstrammere, airbags, styreenheder, ledningsnet), ligesom der ikke må genanvendes komponenter på andre køretøjer, selv identiske typer.

- For at undgå enhver risiko for, at dele af systemet udløses i utide, hvilket kan medføre skader, skal alle indgreb på airbags udføres af uddannet personale på et autoriseret værksted.

- Kontrol af kollisionsfølerens elektriske specifikationer må kun udføres af specialuddannet personale, og med anvendelse af et særligt udstyr.

- Når vognen en gang skal ophugges, skal du henvende dig til en autoriseret forhandler for at få fjernet forstrammere og airbags gasgeneratorer.

Kraftbegrænser

Ved en bestemt sammenstødskraft vil denne mekanisme udløses og begrænse sikkerhedsselens tryk mod kroppen til et tåleligt niveau.

Airbags til fører og passager foran

De er normalt monteret i både førersiden og passagersiden.

Et symbol på den nederste del af forruden angiver, om dette udstyr er til stede (afhængigt af køretøjet).

Hvert airbag-system består af:

- en airbag og gasgenerator, monteret på rattet i førersiden, og i instrumentbrættet i passagersiden;

- en elektronisk styreenhed til overvågning af systemet, som styrer den elektriske tænding af gasgeneratoren;

- følere;

- Advarselslamper, der vises på tagkonsollen 3:

- oplyst, passager airbag aktiveret;

- ¹ oplyst, passager airbag deaktiveret.

airbag-systemet anvender et pyroteknisk princip. Det betyder, at airbaggens udløsning bevirker en varmeudvikling, og der frigøres røg (hvilket ikke er tegn på, at der opstår brand), ligesom der frembringes en bankelyd. Oppustning af airbag, som skal ske øjeblikkeligt, kan medføre skrammer eller andre ubehageligheder på huden.

Funktionsprincip

Airbagsystemet fungerer kun, når tændingen er tilsluttet.

Ved et kraftigt frontalsammenstød vil airbags øjeblikkeligt blive oppustet og således dæmpe anslaget af førerens hoved og bryst mod rattet, og passagerens hoved og bryst mod instrumentbrættet. Herefter vil puden øjeblikkeligt tømmes for luft for at udelukke, at personen forhindres i at komme ud af vognen.

Unormal funktion

å Denne advarselslampe tændes, når motoren startes, og slukkes derefter efter ca. 65 sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den forbliver tændt, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Al forsinkelse i denne procedure påvirker sikkerheden i bilen.

Følgende betingelser vil udløse selestrammerne eller airbags.

Ved en frontal kollision mod en fast (ikke-deformerbar) overflade med kollisionshastighed på eller over 25 km/t.

Ved en frontal kollision med et andet køretøj af en tilsvarende eller højere kategori, med et kollisionsområde på mindst 40 %, hvor begge køretøjers hastighed er lig med eller over 40 km/t.

I en sidekollision med et andet køretøj af en tilsvarende eller højere kategori, med en kollisionshastighed, der er lig med eller over 50 km/t.

I de følgende eksempler kan forstrammerne eller airbags blive udløst:

- kollision under køretøj, f.eks. fortov;

- huller

- dråbe eller hård landing;

- sten

-...

I de følgende eksempler udløses forstrammerne eller airbags muligvis ikke:

- påkørsel bagfra, selv kraftig

- køretøjet ruller rundt

- påkørsel fra siden på forenden eller bagenden af køretøjet

- påkørsel forfra, under en lastbils bagende,

- påkørsel forfra mod en forhindring med skarp vinkel,

-...

De følgende advarsler gives dels for at hindre, at airbag blokeres ved oppustning, og dels for at hindre, at der opstår alvorlige kvæstelser som følge af objekter, der løsnes, når den oppustes.

Advarsler vedrørende førerens airbag

- Der må ikke foretages ændringer på rattet eller airbag’en.

- Enhver form for tildækning af airbag’en i rattet er forbudt.

- Der må ikke fastgøres udstyr eller andet (nåle, logo’er, ur, mobiltelefonholder, osv.) på rattet.

- Afmontering af rattet må kun foretages af specialuddannet personale på et autoriseret værksted.

- Undgå en kørestilling tæt på rattet, og indtag en kørestilling med let bøjede arme (se afsnittet ”Indstilling af kørestilling” SIKKERHEDSSELER). Dette vil sikre, at der er tilstrækkelig plads til oppustning, samt korrekt funktion af airbag’en.

Advarsler vedrørende passagerens airbag

- Montering af sædebetræk er forbudt på forsæderne, da dette kan påvirke driften af airbag passager.

- Der må ikke fastlimes eller på anden måde fastgøres genstande (nåle, logo’er, holder til mobiltelefon…) inden for det område på instrumentbrættet, hvor airbag er monteret.

- Der må ikke anbringes genstande mellem instrumentbordet og passageren ( husdyr, paraply, stok, pakker, osv.).

- Sæt ikke fødderne op på instrumentbordet eller sædet, da disse stillinger kan medføre alvorlige personskader. Hold i det hele taget krop og lemmer (knæ, hænder, hoved, osv) på afstand af instrumentbordet.