Tilbage til listen

ACTIVE DRIVER ASSIST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Active Driver Assist” er et kørehjælpssystem til brug uden for byområder, på brede veje og med synlige linjer.

Afhængigt af køretøjet omfatter dette system funktionen ”Automatisk fartpilot Stop and Go STOP AND GO-FUNKTION FOR DEN AUTOMATISKE FARTPILOT og funktionen ”Kørecentreringsassistent.”.

Når disse to funktioner aktiveres samtidigt, tillader systemet, at føreren kan:

- opretholde køretøjets hastighed baseret på en tidligere gemt hastighed;

- indstille afstanden mellem dette køretøj og køretøjet foran;

- diriger køretøjet til midten af vognbanen;

- tilpas køretøjets hastighed til den hastighed, der vises på vejskiltene, automatisk eller efter bekræftelse fra føreren (afhængigt af køretøjet).

Fartpilotfunktionen Stop and Go

Afhængigt af landet og abonnementet og baserende på informationer fra et radar, kamera eller kortdata sendt via en GSM-forbindelse giver den adaptive fartpilot Stop and Go mulighed for at opretholde en valgt hastighed, betegnet som konstant hastighed, mens den samtidig sørger for at opretholde sikkerhedsafstanden til et forudkørende køretøj i samme bane.

Fartpiloten kan automatisk justere den konstante hastighed til at blive ændret til hastighedsbegrænsninger (afhængigt af land og abonnement).

Hvis køretøjet foran stopper op, kan Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot bremse dit køretøj fuldt op, før du kører videre.

Systemet styrer acceleration og opbremsning af dit køretøj ved hjælp af motor og bremsesystem.

Den automatiske Stop and Go fartpilotfunktion kan aktiveres fra 0 til 150 eller 160 km/t i henhold til vejforhold (trafik, vejr osv.)

Den repræsenteres af følgende symbol STOP AND GO-FUNKTION FOR DEN AUTOMATISKE FARTPILOT.

Bemærkning:

- føreren skal overholde den maksimalt tilladte hastighed og sikkerhedsafstandene i det land, han kører i;

- den automatiske fartpilot kan bremse køretøjet med op til en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.

Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

Vigtigt: Du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne og dine hænder på rattet for at være forberedt på en hvilken som helst situation.

Funktionen ”Kørecentreringsassistent.”

Ved hjælp af oplysninger fra et kamera anvender ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen styresystemet til at føre køretøjet til midten af vognbanen.

Denne funktion er kun tilgængelig, mens funktionen Stop and Go-fartpilot er aktiveret STOP AND GO-FUNKTION FOR DEN AUTOMATISKE FARTPILOT.

Hvis betingelserne tillader det, er funktionen tilgængelig mellem:

- cirka 0 km/t og 160 km/t med et køretøj foran;

eller

- 60 km/t, 160 km/t, uden et køretøj foran;

”Kørecentreringsassistent.”-funktionen er en komfortfunktion.

Den repræsenteres af kontrollampen .

Bemærk: I tilfælde af et skarpt sving er funktionens laterale opretholdelseskapacitet begrænset og kræver, at føreren omgående selv overtager rattet.

Ekstra oplysninger

Afhængigt af køretøjet kan funktionen ”Active Driver Assist” bruges sammen med andre funktioner til kørselshjælp.

Bemærk, at:

- aktivering af hastighedsbegrænseren forårsager deaktivering af systemet;

- Systemet ikke kan aktiveres, når funktionen ”Automatisk park assistance” er aktiv.

- Aktivering af ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen afbryder funktionen ”Advarsel om baneafgang” eller ”Vognbaneassistent”, hvis de er blevet aktiveret. De genaktiveres, når føreren beslutter at stoppe funktionen ”Kørecentreringsassistent.”.

Computer 1

Modtager oplysninger fra radaren og kameraet for at bestemme køretøjets bane og hastighed (acceleration eller bremsning). Blandt andet styrer den aktivering/deaktivering af systemet (døråbning osv.).

Kamera 2

Registrerer markeringer på jorden, vejskilte og køretøjers position i de forskellige vognbaner. Det supplerer de oplysninger, der overføres af 8-radaren.

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne osv.).

Antenne og kort 3

(afhængigt af land og abonnement)

Vejkort og visse kørselsforhold (rundkørsel og sving) downloades i henhold til køretøjets rejse. Systemet kan forudse nedbremsning efter en ændring af hastighedsbegrænsningen, som angivet på skilte, afhængigt af de parametre, som føreren har valgt.

Antenne og kort 3 (fortsat)

(afhængigt af land og abonnement)

Systemet kan også justere køretøjets hastighed, når du nærmer dig et sving eller en rundkørsel.

Elektronisk parkeringsbremse 4

Hvis køretøjet er standset under bestemte forhold.

Multifunktionssensor 5

Afhængigt af køretøjet registrerer den hænder på rattet.

Servostyring 6

Styrer forhjulene for at assistere køretøjets bane ifølge de oplysninger, der overføres af 1-computeren.

Motorcomputer 7

Den styrer og dirigerer motoren til at udføre den ønskede acceleration.

Radar 8

Beregner afstanden mellem dit køretøj og køretøjet foran.

Radar 8 (fortsat)

Systemets maksimale rækkevidde er ca. 150 meter. Den kan variere afhængigt af vejforholdene (terrænhøjde, vejrforhold osv.).

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Aktiv styring af køretøjet 9

Dette system giver oplysninger om køretøjets dynamik til computeren 1 (hastighed, tværacceleration osv.) og indvirker på bremsesystemet for at kontrollere nedbremsning og holde køretøjet standset.

Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

Betjeninger

10 - Opad: aktiverer, øger fartpilothastigheden eller påminder om den indstillede hastighed (RES/+).

- Nedad: aktiverer, sænker hastigheden eller gemmer den aktuelle hastighed (SET/-).

11 Indstil aktive funktioner til standby (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

12 Aktivering/deaktivering af hastighedsbegrænser .

13 Indstilling af følgedistancen.

14 Adaptiv fartpilot, Stop/Start-hovedkontakt Stop and Go.

15 -knap (afhængigt af køretøjet): Tilpas hastighedsværdien til den registrerede hastighedsbegrænsning REGISTRERING AF VEJSKILTE.

16 ”Kørebanesystem”-funktionen -aktiverings-/deaktiveringskontakt.

Display på instrumentbrættet

17 Kontrollampe for Stop and Go-fartpilot .

18 Gemt fartpilothastighed.

19 Forankørende køretøj.

20 Gemt sikker afstand

21 Venstre og højre linjeindikatorer

22 ”Kørecentreringsassistent.”-funktion -kontrollampe.

Rat 23

Føreren skal altid holde hænderne på rattet.

Hvis føreren drejer rattet med tilstrækkelig kraft, overgås ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen, så føreren igen kan kontrollere køretøjet.

Under visse forhold (skarpe sving osv.) kan der udløses en vibration på rattet for at advare føreren om, at genvinde kontrol over køretøjet.

Hvis føreren ikke håndterer rattet (der ikke registreres hænder), deaktiveres funktionen ”Kørecentreringsassistent.” efter flere advarsler.

Aktivering af ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen

”Kørecentreringsassistent.”-funktionen skal være valgt tidligere via multimedieskærmen for at blive aktiveret.

Fra universet ”Bil” skal du vælge fanen ”Kørselsassistent” og derefter menuen ”Kørebanesystem”.

Vælg ”Kørecentreringsassistent.”.

Dette valg forbliver gemt, når køretøjet stoppes.

”Kørebanesystem” skal være aktiveret. Hvis advarselslampen for knappen 16 ikke er tændt, skal du trykke på knappen 16 .

Meddelelsen ”Lane keeping system aktiveret” tændes på instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen er aktiveret.

Denne status forbliver gemt, når køretøjet stoppes.

Den automatiske fartpilot Stop and Go skal være tændt.

Tryk på knappen 14 for at aktivere den. Meddelelsen ”Aktiv kørselshjælp klar: tryk SET for at aktivere” vises på instrumentbrættet.

Advarselslampen 22 vises i gråt på instrumentpanelet.

Skub nu betjeningen på rattet 10 nedad (SET/-).

”Active Driver Assist”, som består af den automatiske fartpilot Stop and Go og ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen, aktiveres derefter.

Advarselslampen 22 lyser grønt, og venstre og højre linjeindikatorer 21 vises i instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen er aktiveret, og dit køretøj dirigeres til midten af vognbanen.

Du kan til enhver tid afbryde funktionen ”Kørecentreringsassistent.” ved at bevæge rattet. Så snart du ikke længere drejer rattet, genaktiveres funktionen ”Kørecentreringsassistent.”.

Bemærk: du skal holde hænderne på rattet, når du bruger funktionen ”Kørecentreringsassistent.”.

Sådan sættes funktionen ”Kørecentreringsassistent.” på standby

Funktionen ”Kørecentreringsassistent.” sættes automatisk på standby, når:

- Den automatiske fartpilot Stop and Go sættes på standby STOP AND GO-FUNKTION FOR DEN AUTOMATISKE FARTPILOT;

- systemet registrerer ikke længere linjerne, eller der registreres kun én linje i din vognbane;

- vejbanen er for smal eller for bred;

- Systemet registrerer ingen hænder på rattet;

- svinget er for skarpt;

- under visse kørselsforhold (rundkørsel, kryds osv.);

- er køretøjets hastighed højere end ca. 150 km/t eller 160 km/t, afhængigt af køretøjet;

- køretøjets hastighed er lavere end ca. 60 km/t, og der er ikke noget forankørende køretøj;

- køretøjet rører eller overtræder en linje;

- systemet afbrydes midlertidigt (f.eks.: kamera tildækket af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Visse handlinger, der udføres af føreren, vil også afbryde ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen:

- Aktivering af indikatorerne;

- drej rattet med tilstrækkelig nok kraft.

Standby af funktionen bekræftes ved, at advarselslampen 22 og venstre og højre linjeindikatorer 21 i instrumentpanelet vises i gråt.

Når betingelserne er opfyldt, dirigerer funktionen igen køretøjet til midten af vognbanen. Advarselslampen 22 og venstre og højre linjeindikatorer 21 vises med grønt i instrumentpanelet.

Du kan når som helst påvirke køretøjets bane ved at dreje rattet.

Vigtigt: Du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne og dine hænder på rattet for at være forberedt på en hvilken som helst situation.

”Hold hænder på rattet”-advarsel

Når ”Kørecentreringsassistent.” ikke længere registrerer dine hænder på rattet, vil flere advarselsniveauer blive udløst:

- efter 15 sekunder vises meddelelsen ”Hold hænder på rattet” i gult på instrumentpanelet;

- Efter ca. 30 sekunder vises meddelelsen ”Hold hænder på rattet” og advarselslampen 24 lyser rødt på instrumentpanelet ledsaget af et lydsignal, der gradvist bliver højere;

- Efter ca. 45 sekunder går lydkilderne på standby, biplyden høres konstant, kontrollampen 24 slukkes, og meddelelsen ”Bane centrering deaktiveret” lyser rødt på instrumentbrættet: funktionen ”Kørecentreringsassistent.” er deaktiveret.

Hvis føreren ikke sætter hænderne på rattet, efter at advarslen er vist, lyder et bip, og 24 advarselslampen blinker på instrumentpanelet.

Bremserne aktiveres derefter kortvarigt gentagne gange for at informere føreren om at genvinde kontrollen over køretøjet ved at sætte hænderne på rattet.

Hvis føreren ikke svarer, aktiverer ”Active Driver Assist” katastrofeblinket og bremser køretøjet, indtil det stopper helt.

Føreren kan til enhver tid afbryde manøvren og Active Driver Assist ved at sætte hænderne på rattet, bremse eller deaktivere funktionen ”Kørecentreringsassistent.” eller den automatiske fartpilotfunktion Stop and Go.

På de første to alarmniveauer, hvor systemet igen registrerer tilstedeværelsen af førerens hænder på rattet, stopper systemet advarslerne. Funktionen fortsætter med at lede køretøjet til midten af vognbanen.

”Hold hænder på rattet”-advarsel (fortsat)

Bemærk: i nogle situationer kan funktionen ”Kørecentreringsassistent.” måske ikke længere registrere dine hænder på rattet og kan derfor afgive et signal:

- Føreren holder meget let på rattet;

- føreren har ikke handsker på;

-...

Hvis funktionen ”Kørecentreringsassistent.” deaktiveres, fordi førerens hænder ikke registreres på rattet, forbliver funktionen Stop and Go i drift.

Advarsel vedrørende den multifunktionelle sensor: Montering af tilbehør på rattet er forbudt (beskyttelsesdæksel osv.).

Hvis der er tale om et skarpt sving

Hvis der er tale om et skarpt sving, vil funktionen til sidegående opretholdelse - afhængigt af køretøjets hastighed - være begrænset og kræve, at føreren øjeblikkelig skal overtage rattet, så køretøjet forbliver i midten af vognbanen.

Hvis føreren ikke griber ind, udløser funktionen vibrationer i rattet for at signalere, at køretøjet er ved at køre hen over en linje, og at føreren øjeblikkeligt skal handle.

Kontrollampen 22 og venstre eller højre linjeindikatorer 21 vises i rødt i instrumentpanelet.

Hvis køretøjet overskrider en linje helt og bevæger sig ud af sin vognbane, eller hvis svinget er for skarpt, sættes funktionen ”Kørecentreringsassistent.” på standby.

Standby af funktionen bekræftes ved, at advarselslampen 22 og venstre og højre linjeindikatorer 21 i instrumentpanelet vises i gråt.

Funktionen ”Kørecentreringsassistent.” kan ikke hjælpe føreren i forbindelse med en rundkørsel eller et kryds og kan automatisk skifte til standby (se foregående sider).

Føreren skal under alle omstændigheder altid dreje rattet for at styre køreretningen under disse kørselsforhold.

Deaktivering af ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen

Funktionen ”Kørecentreringsassistent.” deaktiveres, hvis:

- du trykker på kontakten 16. Funktionens deaktivering bekræftes ved visning af meddelelsen ”Lane keeping system deaktiveret” på instrumentbrættet.

Bemærk: når du trykker på kontakten 16, deaktiveres funktionen for ”Kørecentreringsassistent.”, men den påvirker ikke den automatiske fartpilots Stop and Go-funktion;

- den automatiske fartpilot Stop and Go er deaktiveret STOP AND GO-FUNKTION FOR DEN AUTOMATISKE FARTPILOT.

Bemærk: hvis der samtidig trykkes på knappen 14 , deaktiveres den automatiske fartpilotfunktion Stop and Go og funktionen ”Kørecentreringsassistent.”.

- systemet registrerer ikke længere førerens hænder på rattet i en periode på over ca. 45 sekunder.

- funktionen ”Kørecentreringsassistent.” bliver fravalgt via multimedieskærmen (fra menuen ”Bil”, vælg fanen ”Kørselsassistent” og derefter menuen ”Kørebanesystem”).

Advarselslampen 22 og venstre og højre linjeindikatorerne 21 forsvinder fra instrumentpanelet.

Funktionsfejl

Hvis der registreres en funktionsfejl i ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen, vises meddelelsen ”Køreassist. ikke tilgænglig” eller ”Køreassist. ikke tilgænglig” på instrumentpanelet, og funktionen deaktiveres.

Kontrolfunktionen Stop and Go-fartpilot er fortsat aktiveret.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

”Active Driver Assist” er en ekstra kørselshjælp. Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene og at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Føreren skal altid tilpasse sin køreretning og hastighed afhængigt af omgivelserne og kørselsforholdene, uanset indikationer fra systemet.

Med undtagelse af strækninger, der er afgrænsede, og skilte med hastighedsbegrænsning inden for systemets registreringskapacitet registreres skilteoplysningerne (lyskryds, andre trafikskilte, fodgængeroverskæringer osv.) ikke af systemet. De udløser ikke nogen advarsler eller reaktioner fra systemet.

”Active Driver Assist” anvender funktionerne ”Automatisk fartpilot Stop and Go” og ”Kørecentreringsassistent.”. Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Brug kun ”Active Driver Assist” uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

Den må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på snoede eller glatte vejbaner (isslag, akvaplaning, grusveje) eller i dårligt vejr (tåge, regn, sidevind osv.).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver systemet, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i nærheden af radaren og/eller kameraet (udskiftninger, reparationer, forrudeændringer, lakering osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Deaktivering af systemet

Du skal deaktivere systemet, hvis;

- køretøjet befinder sig på en vej med mange sving;

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn;

- køretøjet køres i en tunnel eller i nærheden af en metalkonstruktioner;

- køretøjet ankommer til et betalingsanlæg, et område med vejarbejde eller en smal vejbane;

- køretøjet køres op eller ned ad en meget stejl skråning;

- synligheden er dårlig (skarp sol, tåge osv.);

- vejrforholdene er dårlige (regn, sne, sidevind, osv.);

- køretøjet køres på en glat vejbane (regn, sne, grus osv.);

- kameraområdet er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt forrudeområde); forruden er revnet eller forvrænget;

- radarområdet er blevet beskadiget (stød osv.);

- rattets overflade er beskadiget eller fugtig.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne, såsom:

- tildækning af forruden eller radarområdet (af snavs, is, sne, kondens osv.) Kontrollér regelmæssigt renheden og tilstanden af forruden, forrudeviskerbladene og den forreste kofanger.

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, stærk regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- dårlig kontrast mellem køretøjet foran og det omkringliggende område, f.eks. hvidt køretøj i sneområde e.l.

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- snæver, snoet eller bakket vej (skarpe sving osv.)

- tjærelinjerne registreret som en linje af systemet;

- indsnævring/udvidelse af vejbaner

- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer osv.)

- flere markeringer på vejen (område med vejarbejde, frakørselsveje med forbindelse til tilstødende motorveje, vejkant osv.)

- vejskilte, der ikke omfatter en pil, der er placeret i en motorvejsafkørsel;

- et område med lav forbindelse, der gør det umuligt at geolokalisere køretøjet, eller kort, der ikke er opdaterede;

- et køretøj med en betydelig hastighedsforskel;

- brug af måtter, der ikke passer til køretøjet. I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden. Risiko for at pedalerne sætter sig fast.

I disse tilfælde:

- Risiko for utilsigtet opbremsning eller acceleration.

- Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Mange uforudsete situationer kan påvirke systemets funktion. Visse genstande eller køretøjer, der kan optræde i kameraets eller radarens registreringsområde, kan fortolkes forkert af systemet, hvilket muligvis kan medføre uhensigtsmæssig acceleration eller opbremsning.

Du bør altid være opmærksom på pludseligt opstående hændelser, som kan forekomme under kørslen. Hold altid køretøjet under kontrol ved at holde fødderne i nærheden af pedalerne og hænderne på rattet, så du er klar til at handle i enhver situation.

aktiv førerassistance