Trafic

Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for nærlys
Kontrollampe for tågeforlygter
Kontrollampe for bagerste tågelygte
Kontrollampe for venstre blinklys
Kontrollampe for højre blinklys
Blinklys
     Airbag
Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning
Advarselslampe for øjeblikkelig STOP
Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet
Ladelampe
Kontrollampe for olietryk
Advarselslampe
Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem 
     (ESC)
      og antihjulspinsystemet
Kontrollampe for udstødningsgas
Kontrollampe for ABS-bremsesystem
Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.
Advarselslampe for kølevæsketemperaturen
Kontrollampe for foden på bremsepedalen
Kontrollampe for hastighedsbegrænser og fartpilot.
Kontrollampe for motor i tomgang
Kontrollampe for mangel på tomgang
Alarm for tab af dæktryk
Kontrollampe for forvarmning (diesel-versioner)
Kontrollampe for kontrol af vejgreb
Indikatorer for hastighedsændring
Kontrollampe for ECO-modus
Kontrollampe for ikke spændte seler foran
Kontrollampe for åben/ne dør/e

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for tågeforlygter

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Blinklys Airbag

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tændes under kørsel, bør der påfyldes brændstof hurtigst muligt. Der er kun brændstof til cirka 50 km tilbage.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, når motoren kører. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser, efterfulgt af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Tændes, når tændingen tilsluttes og slukker, når håndbremsen slækkes.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væske- standen i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er korrekt, må fejlen være en anden. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen, og slukkes når motoren kører. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Kontrollampen har flere funktioner: Der henvises til afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Kontrollampe for udstødningsgas

På modeller udstyret hermed tænder lampen, når motoren startes, og slukker derefter igen.

–Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

–hvis den blinker under kørsel, bør du nedbringe motoromdrejningstallet, indtil lampen ophører med at blinke. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Se oplysningerne om ”Gode råd til vedligeholdelse og begrænsning af forurening” i kapitel 2.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet.

Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reducering af udstødningsgas.

Se afsnittet ”Reagensbeholder” i kapitel 1.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Den kan lyse blåt, når tændingen slås til, eller hvis motoren startes, mens motortemperaturen er lav.

Hvis den lyser rødt, skal du stoppe og lade motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen skal falde, og kontrollampen slukke. Sker dette ikke, skal motoren standses. Lad den afkøle, inden du kontrollerer kølevæskestanden (der henvises til ”Kølevæskestand/filtre” i kapitel 4).

Hvis kølevæskestanden er normal, vedrører advarselslampen noget andet. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Den lyser, når man træder på bremsepedalen. Se afsnittet ”Automatisk gearkasse” i kapitel 2.

Kontrollampe for hastighedsbegrænser og fartpilot.

Se afsnittene ”Hastighedsbegrænser” og ”Konstantfartholder” i kapitel 2.

Kontrollampe for motor i tomgang

Se oplysningerne om ”Stop and Start-funktionen” i kapitel 2.

Kontrollampe for mangel på tomgang

Der henvises til afsnittet ”Stop and Start funktion” i kapitel 2.

Alarm for tab af dæktryk

Der henvises til afsnittet "Alarm for tab af dæktryk" i kapitel 2.

Kontrollampe for forvarmning (diesel-versioner)

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker. Den slukker sig af sig selv, når forvarmen er opnået. Motoren kan nu starte.

Kontrollampe for kontrol af vejgreb

Se afsnittet "Korrektionssystem og kørselshjælp" i kapitel 2.

Indikatorer for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil opad) eller et lavere gear (pil nedad). Se oplysningerne i "Gode råd til kørsel, øko-kørsel" i afsnit 2.

Kontrollampe for ECO-modus

Den tændes, når ECO-modus tilkobles.

Der henvises til afsnittet ”Gode råd til kørsel, øko-kørsel” i kapitel 2.

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Se afsnittet ”Sikkerhedsseler” i kapitel 1.

Kontrollampe for åben/ne dør/e