Tilbage til listen

ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis køretøjet er udstyret med en sådan, giver systemet besked om tab af dæktryk i et eller flere dæk.

Systemet er monteret, hvis der findes et A-mærkat i køretøjet.

Åbn førersidedøren for at tjekke, at det sidder der,

Funktionsprincip

Systemet registrerer tab af tryk i et af dækkene ved at måle hjulenes hastighed under kørslen.

Kontrollampen  1 lyser for at advisere føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk (fladt dæk, punkteret dæk...).

Funktionsbetingelser

Systemet skal nulstilles med et dæktryk, som svarer til det, der står på mærket med dæktryk. Ellers er der risiko for, at der ikke gives en korrekt advarsel i tilfælde af et betydeligt tab af dæktryk. DÆKTRYK.

I følgende situationer er der risiko for, at systemet griber ind for sent eller ikke fungerer korrekt:

- Systemet er ikke nulstillet efter genoppumpning eller enhver vedligeholdelse på hjulene.

- Systemet er ikke nulstillet korrekt: andet dæktryk end det anbefalede.

- Betydelig ændring af belastningen eller fordelingen af lasten i hver side af vognen.

- Sportslig kørsel med kraftig acceleration.

- Kørsel på tilsneet eller glat kørebane.

- kørsel med snekæder;

- Montering af kun ét nyt dæk.

- Brug af dæk, der ikke er godkendt af netværket;

-...

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Det skal udføres mens bilen er stoppet:

- efter hver genoppumpning eller genjustering af dæktryk;

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),

- efter hjulskift;

- efter brug af sættet til oppumpning af dæk;

- Efter at have skiftet hjulene på samme aksel (du må ikke skifte mellem for- og baghjulene).

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på alle fire dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Fremgangsmåde for nulstilling

Tænding slået til, køretøjet standset:

- Tryk kort på en af knapperne 2 eller 3 så mange gange som nødvendigt for at få adgang til fanen ”SET ” på skærmbilledet B.

- Tryk længe (cirka 3 sekunder) på en af knapperne 2 eller 3 for at igangsætte nulstillingen. Hvis advarselslampen ”SET ” blinker i cirka fem sekunder ledsaget af en konstant belysning af advarselslampen ”SET ”, angiver dette, at anmodningen om nulstilling af referenceværdien for dæktryk er registreret korrekt.

Nulstillingen udføres efter nogle få minutters kørsel.

Afhængigt af udstyret kan du udføre nulstillingen fra multimedieskærmen (se vejledningen til multimediesystemet).

Genjustering af dæktryk

Dæktrykket skal justeres, når dækkene er kolde (se etiketten A på dørstolpen ved førerdøren).

Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk være 0,2 til 0,3 bar (3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Efter hver genoppumpning eller genjustering af dæktryk: Start nulstilling af referencetrykværdien.

Øg dæktrykket, og nulstil

Kontrollampen  1 tændes (blinker ikke).

Den angiver, at mindst et hjul har for lavt dæktryk eller er punkteret.

I tilfælde af for lavt dæktryk genoppumpes det pågældende dæk.

I tilfælde af punktering: Udskift dækket, eller henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollér og juster igen ved kold motor trykket i de fire dæk, og start nulstillingen af referenceværdien for dæktryk.

Kontrollampen  1 slukkes efter at have startet nulstilling af referenceværdien for dæktryk.

Udskiftning af hjul/dæk

Brug kun udstyr, der er godkendt af netværket, da der ellers er risiko for sen aktivering af systemet eller ukorrekt funktion. DÆK.

Efter hver udskiftning af hjul/dæk: Juster dæktryk, og start nulstilling af referenceværdien for dæktryk.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

Brug kun udstyr, der er godkendt af netværket, da der ellers er risiko for sen aktivering af systemet eller ukorrekt funktion. SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK.

Efter brug af sættet til oppumpning af dæk: Juster dæktrykket, og start nulstilling af referenceværdien for dæktryk.

Kontrol af system

Kontrollampen  1 blinker i flere sekunder og lyser derefter konstant. Denne kontrollampe ledsages af kontrollampen ©.

De angiver en systemfejl. Søg råd på et autoriseret værksted.

Systemet er deaktiveret

Kontrollampen  1 blinker i flere sekunder og lyser derefter konstant.

Et pludseligt tab af tryk i et dæk (punktering af dæk m.v.) kan ikke registreres af systemet.