Tilbage til listen

DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dæk og sikkerhed

Dækkene danner den eneste kontakt mellem vognen og vejbanen, og det er derfor altafgørende, at dækkenes tilstand altid er fuldt ud i orden. De til enhver tid gældende lovbestemmelser om dækmontering skal overholdes.

Vedligeholdelse af dækkene

Dækkene skal være i god stand og deres slidbane skal have tilstrækkeligt relief. Dækkene, der er godkendt af vor tekniske service, er forsynet med slitagemærker 1, som består af testforhøjninger fordelt i bunden af slidbanemønstret.

Når slidbanen er slidt ned i niveau med slidindikatorerne, bliver de synlige 2: Det er da nødvendigt at udskifte dækkene, da forhøjningerne nu højst er på 1,6 mm, og ved fortsat kørsel vil vejgrebet være stærkt forringet, især på våd vejbane.

En for tungt lastet vogn, langvarig kørsel på motorvej, især i meget varmt vejr, eller hyppig kørsel på dårlige veje medfører hurtigere slitage af dækkene, og påvirker dermed sikkerheden.

Uheld under kørsel, f.eks. kraftig påkørsel af kantsten, kan beskadige dækkene og fælgene, og kan ligeledes medføre, at fortøjet eller bagtøjet skal justeres. Sker dette, bør dækkene og vognen kontrolleres på et autoriseret værksted for bilmærket.

Dæktryk

Overhold dæktrykket, og kontrollér dem mindst en gang om måneden, og før hver længere tur (se mærkaten der er klæbet fast på kanten af førerens dør).

Dæktrykket skal kontrolleres med kolde dæk. Hvis trykket måles med varme dæk eller efter hurtig kørsel, kan det være højere end det foreskrevne.

Hvis dæktrykket ikke kan måles med kolde dæk, skal dæktrykket forøges fra 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Krydsskiftning

For- og baghjulene er af forskellig dimension. Af hensyn til din sikkerhed er det ikke tilladt at bytte om på for- og baghjul (dæk og/eller fælge).

Et for lavt dæktryk vil medføre for hurtig slitage og en unormal ophedning af dækkene, hvilket kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser i form af:

- dårligt vejgreb;

- risiko for punktering, eller at slidbanen løsner sig.

Dæktrykket er afhængigt af vognens belastning samt kørehastigheden. Justér trykket iht. brugsbetingelserne (der henvises til etiketten på kanten af førerdøren).

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, for lidt luft i dækket osv.) tændes advarselslampen i instrumentpanelet. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK.

Nulstil dæktrykkets referenceværdi efter hver justering. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK.

Udskiftning af dæk

For din sikkerheds skyld.

Der må kun bruges dæk, som er identiske med dem, der oprindeligt blev monteret, eller som anbefales af en autoriseret forhandler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan true din sikkerhed.

Dette kan have negativ indflydelse på stabilitet, adfærd, bremsning og afstanden mellem karrosseri og dæk.

Nogle af disse følger kan føre til tab af kontrol over køretøjet under visse kørselsforhold.

For din sikkerhed og for overholdelse af gældende lovgivning.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal have en bæreevne og nominel hastighed, der mindst svarer til de oprindelige dæk, og som svarer til de dæk, der anbefales af en autoriseret forhandler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan bringe din sikkerhed i fare samt medføre, at dit køretøj ikke længere overholder gældende regler.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Vinterkørsel

Snekæder

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du kun montere kæderne på bagakslen.

Hvis der er monteret dæk af større di- mension end de originalt monterede, er det ikke muligt at montere snekæ- der.

Snekæder kan kun monteres på dæk af samme dimensioner, som de originalt monterede dæk på din vogn.

16” og 17” hjul kan kun monteres med kæder i forbindelse med specifikke enheder eller udstyr; kontakt en autoriseret forhandler.

”Vinterdæk” eller ”termogummi-dæk”

Af hensyn til sikkerheden (køretøjets trækkvalitet) skal alle fire hjul på køretøjet udstyres.

Pas på: med disse dæk bør man sommetider overholde: en omdrejningsretning, og/eller en maksimal hastighed, som kan være lavere end din vogns maksimal hastighed.

Pigdæk

Pigdæk kan kun anvendes i en kortvarig periode, som kan være fastsat ved lovbestemmelse i de enkelte lande. Ligeledes skal gældende lovbestemmelser om hastighed med denne type dæk overholdes.

Disse dæk skal monteres på alle fire hjul på køretøjet.

Under alle omstændigheder anbefaler, vi at der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler af bilmærket, som kan vejlede med hensyn til valg af udstyr, der er bedst egnet til din vogn.