FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen.

Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes. Under kørsel stopper systemet motoren (på standby), når bilen standses (kø, stop ved lyskryds...).

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

Med automatgear:

- Gearvælgeren står i positionen D, M eller N.

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

og

- gaspedalen er ikke trykket ned;

og

- Køretøjets hastighed er lig nul i cirka ét sekund.

Motoren forbliver i standbytilstand, hvis position P anvendes, eller hvis position N anvendes sammen med håndbremsen trykket og bremsepedalen sluppet.

Med manuelt gear:

- Køretøjet er sat i frigear (dødpunkt);

og

- koblingspedalen er sluppet. Hvis kontrollampen blinker, angiver det, at koblingspedalen ikke er sluppet tilstrækkeligt;

og

- Køretøjets hastighed er lavere end cirka 5 km/t.

For alle modeller:

Advarselslampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand. Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Når motoren går på standby, vil servostyringen muligvis ikke fungere længere.

I dette tilfælde vil den fungere igen, når motoren ikke længere er på standby, eller hastigheden overstiger ca. 1 km/t (ned ad bakke, på skråninger osv.).

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). TILKØRING, START OG STOP AF MOTOREN.

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

Hold køretøjet standset ved at trykke en smule på bremsepedalen.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

Hold koblingspedalen nede.

Hvis motoren går ud, og systemet er tændt, skal koblingspedalen trædes helt ned for at genstarte motoren.

Afslutning af standbytilstand

Med automatgear:

- bremsepedalen skal være sluppet, og position D eller M anvendes;

eller

- Bremsepedalen slippes, når gearet er i stillingen N, og håndbremsen er trukket;

eller

- Der trykkes på bremsepedalen igen, når gearet er i stillingen P eller N, og håndbremsen er trukket;

eller

- Bilens gear er i stillingen R;

eller

- Speederpedalen er trykket ned;

eller

- Ved manuel betjening flyttes gearvælgeren mod (+) eller (-).

Med manuelt gear:

- køretøjet er sat i frigear, og koblingspedalen er trådt let ned;

eller

- køretøjet er sat i gear, og koblingspedalen er trådt helt ned.

Specielt tilfælde

Med motoren på standby (kø, lyskryds osv.). Hvis du forlader køretøjet, vil et lydsignal advare dig om, at motoren er på standby og ikke er blevet slukket.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse

Genstart kan afbrydes, hvis koblingspedalen slippes for hurtigt, mens gearet er i indgreb.

For at påfylde brændstof skal motoren være standset (og ikke kun på standby, når der er tale om køretøjer udstyret med STOP and START-funktionen): Du skal slukke tændingen. TILKØRING, START OG STOP AF MOTOREN

Brandfare.

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

- køretøjet er sat i bakgear;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- højden er for høj;

- hældningen er for stejl for køretøjer udstyret med en automatisk gearkasse;

- Funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITION;

- motorens temperatur er for lav;

- motorhjelmen er ikke låst;

-...

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet og oplyser dig om, at motoren ikke kan sættes i standbytilstand.

Bemærk: afhængigt af køretøjet, hvis du afbryder tændingen, når motoren er på standby, vises kontrollampen Ä på instrumentbrættet i få sekunder.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen TILKØRING, START OG STOP AF MOTOREN.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- Funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK AIRCONDITION;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (kørsel ned ad bakke osv.);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Bemærk: For nogle af disse tilstande er automatisk genstart af motoren ikke tilladt, hvis en af fordørene er åben.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1, eller, afhængigt af modellen, kontakten 3 for at deaktivere funktionen. Den indbyggede kontrollampe 2 eller 4 tændes, afhængigt af modellen.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Den indbyggede kontrollampe 2 slukkes eller, afhængigt af modellen, den indbyggede advarselslampe 4 slukkes.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang køretøjet startes med startknappen. TILKØRING, START OG STOP AF MOTOREN.

Bemærk: Når motoren er i standby, kan du trykke på kontakten 1 eller 3 for at genstarte motoren automatisk.

Funktionsfejl

Når den indbyggede kontrollampe 2 eller, afhængigt af modellen, den indbyggede kontrollampe 4 tændes, deaktiveres systemet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). TILKØRING, START OG STOP AF MOTOREN.