Twizy

Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for blinklys
Kontrollampe for startspærre
Kontrollampe klar til kørsel
Kontrollampe for airbag
Kontrollampe for tilkobling af ladeledningen
Advarselslampe
Advarselslampe for øjeblikkelig STOP
Kontrollampe for afrimning af forruden
Kontrollampe for 12 volts batteri
Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet
Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system
Kontrollampe for lavt batteriniveau
Advarselslampe for det elektroniske system

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for blinklys

Kontrollampe for startspærre

Se afsnittet ”Elektronisk startspærre” i kapitel 1.

Kontrollampe klar til kørsel

Se afsnittet ”Start, stop af motor” i kapitel 2.

Kontrollampe for airbag

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder.

Hvis den ikke tændes, når tændingen tilsluttes, eller hvis den tændes under kørslen, angiver dette en fejl i systemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for tilkobling af ladeledningen

Den tændes, når ladeledningen er tilkoblet el-forsyningen.

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Kan tænde sammen med andre kontrollamper på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted,men kør med moderat hastighed.Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Særlige funktion:Hvis køretøjets hastighed er for høj på stejle hældninger, tændes der en advarselslampe efterfulgt af et lydsignal. Du skal derefter nedsætte hastigheden. Risiko for at beskadige motoren. Kontrollampen slukkes, når køretøjet igen kommer ned under maksimal hastighed.

Kontrollampe for afrimning af forruden

.

Kontrollampe for 12 volts batteri

Hvis den lyser, skal du begrænse anvendelsen af udstyr og tilbehør, der forbruger energi, når du ikke har brug for det.

Hvis den forbliver tændt, skal du stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted.

Hvis lampen tændes sammen med kontrollampen®og et lydsignal, er dette tegn på en fejl i 12-volt batteriets ladekredsløb. Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for trukket håndbremse og mulig fejl på bremsesystemet

Tændes, når tændingen tilsluttes og slukker, når håndbremsen slækkes.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med kontrollampen®og er fulgt af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system

Når kontrollampen tændes, er det tegn på en for høj temperatur i motoren eller batteriet. Tillæg dig en mere blød kørestil.

Når kontrollampen lyser, kan køretøjets ydelser være nedsat.

Kontrollampe for lavt batteriniveau

Den tændes, når batteriets opladningsniveau har nået sin reservetærskel. Se afsnittet ”Display og måleinstrumenter” i kapitel 2.

Advarselslampe for det elektroniske system

Hvis den tænder under kørslen, er det tegn på en elektroteknisk fejl vedrørende det elektriske kredsløb "58 volt". Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Når køretøjet er startet eller under kørslen, og det blinker efterfulgt af advarselslampen®, og lyder et bip, betyder det, at ladeklappen er åben eller ikke korrekt lukket. Stop køretøjet, og sluk tændingen, og kontrollér, at ladekablet er afbrudt, og at ladeklappen er helt lukket.