Tilbage til listen

DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tilstedeværelsen og funktionen af display og måleinstrumenter AFHÆNGER AF UDSTYRET OG LANDET.

Opladningsniveau 1

Viseren angiver den resterende energimængde.

Bemærk: Hver gang tændingen afbrydes, genberegnes det resterende energiniveau.

Under gentilslutning af tændingen kan man derfor se en lille variation i visning af niveauet.

Reservetærskel

Når batteriet når cirka 12 % opladning, vil kontrollampen tændes ledsaget af et lydsignal.

For at optimere din kørestrækning, se afsnittet ”Gode råd”: energiøkonomi” i kapitel 2.

Immobiliseringstærskel nås snart

Når batteriet har nået mindst 6 % opladning, vil lydsignalet blive gentaget for hver 20 sekunder, og kontrollampen blinker.

Motoreffekten falder efterhånden, indtil vognen standser.

Se afsnittet ”Bugsering: i tilfælde af energimangel” i kapitel 5.

Økonometer 2

Der henvises til afsnittet ”Økonometer” i kapitel 2.

Speedometer 3

I kilometer eller miles per time.

Display 4

Et langt tryk på knappen 5> vil nulstille triptælleren. Displayet skal vise ”Triptæller”.

Områderne 6 på instrumentbrættet giver mulighed for at få vist de oplysninger, der er beskrevet herefter, ved gentagne tryk på tasten 5:

- beregnet kørestrækning før påfyldning;

- Samlet kilometertal.

- Kørt distance (triptæller).

- Øko-score.

- Klokkeslæt (CS : Clock setting).

Særlige forhold ved visning af forventet kørestrækning

- Sportskørsel får hurtigt værdien for den forventede kørestrækning til at falde. Efter at være vendt tilbage til en mere smidig kørsel, er det nødvendigt at køre flere kilometer for at komme tilbage til en vurdering, der er nærmere virkeligheden.

- Den forventelige kørestrækning, der vises efter opladning af batteriet, beregnes ud fra forbruget under de sidste 150 kørte kilometer.

Instrumentbræt konfigureret i miles

Det er muligt at skifte til km/t.

Tryk på knappen 5 og tilslut tændingen.

Kontrollampen for hastighedsmåling blinker i ca. tre sekunder, hvorefter den nye måleenhed først blinker, og derefter lyser konstant; Slip knappen 5.

For at vende tilbage til visning i miles anvendes samme fremgangsmåde.

Bemærk: ved overskridelse af de maksimalt opnåelige værdier sker der en automatisk nulstilling af informationerne.