Tilbage til listen

HÅNDBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Håndbremse

Løsning af håndbremsen

Med tændingen tilsluttet:

- Tryk på bremsepedalen og hold den nedtrykket.

- Tryk på knappen 2.

- Træk håndtaget 1 let ind mod dig selv og hold knappen 2 trykket ned.

- Skub håndtaget i bund nedad.

Særlige tilfælde

Det kan ikke lade sig gøre at løsne håndbremsen, når 12-volts batteriet er afladet.

Genoplad straks batteriet (der henvises til afsnittet ”12-volt batteri” i kapitel 4), før du igen kan løsne håndbremsen, eller få et autoriseret værksted til at foretage udskiftningen af 12-volt batteriet.

Trækning af håndbremsen

Træk grebet 1 ind imod dig selv, og kontroller, at vognen er helt standset. Kontrollampen 3 D på instrumentbrættet tændes.

Start på stejl skråning

Ved start på stejl skråning:

- Tryk på bremsepedalen med venstre fod for at løsne håndbremsen.

- Accelerer ved at trykke på speederpedalen med højre fod, mens du letter venstre fod fra bremsepedalen for at forhindre, at køretøjet bakker.

Mens bilen holder stille, afhængigt af vejens hældning og/eller køretøjets belastning, kan det være nødvendigt at trække håndbremsen yderligere mindst to hak opefter.

Håndbremsen er en del af køretøjets sikkerhed. Den kan kun løsnes, når tændingen er slået til.

Under kørsel bør man sørge for, at håndbremsen er helt løsnet (med den røde kontrollampe slukket), da der ellers er risiko for overophedning eller beskadigelse.