Tilbage til listen

KØRETØJETS KØRESTRÆKNING: gode råd

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjets kørestrækning er godkendt efter ECE-15 cyklus.

Ved faktisk brug kan el-køretøjets kørestrækning variere i forhold til flere faktorer, som du kan styre delvist til at opnå ikke ubetydelige kørestrækningsgevinster. Disse faktorer er:

- Hastighed og køremåde;

- Vejens profilering;

- Udstyr og elektrisk tilbehør;

- Opladning af køretøjet;

- Dækkene.

Hastighed og kørestil

En høj hastighed reducerer vognens kørestrækning.

En ”sportslig” kørestil reducerer vognens kørestrækning: En ”fleksibel” kørestil er at foretrække.

Kør med en konstant hastighed.

Tilpas din kørsel for at undgå et for højt energiforbrug. Se afsnittet ”Økonometer” i kapitel 2.

Kom risikomomenterne i trafikken i forkøbet ved at løfte foden fra speederen for at prioritere genvinding af energien.

Vejprofilen

I stedet for at forsøge at holde hastigheden ved kørsel på stigninger, er det klogt at holde foden i samme stilling på speederpedalen: accelerer kun på de lige strækninger.

Anvendelse af elektrisk udstyr og tilbehør

I tilfælde af frost bør du manuelt fjerne den fra forruden (håndskraber eller lign.) for at reducere anvendelsen af afrimning-afdugningsfunktionen, der forbruger energi.

Der henvises til afsnittet ”Afrimning, afdugning af forrude” i kapitel 3.

Brug af el-tilbehør (GPS, telefonoplader, m.v.) reducerer vognens kørestrækning.

Opladning af køretøjet

Undgå enhver unødvendig belastning i køretøjet.

Dæk

Et for lavt dæktryk forøger brændstofforbruget. Overhold angivelserne for dæktryk for dit køretøj.

Under udskiftning skal der monteres dæk af samme mærke, dimension, type og struktur som de originalt monterede.

Der henvises til afsnittet ”Dæk” i kapitel 5.

Af hensyn til din sikkerhed, er anvendelse af andre dæk end dem, der anbefales af fabrikanten, forbudt. Manglende overholdelse af denne anbefaling kan skade stabilitet, adfærd, bremsning, samspil mellem karrosseri og dæk m.v. Visse af disse virkninger kan forårsage tab af herredømme over køretøjet under visse kørselsbetingelser og medføre en ulykke og alvorlige kvæstelser.