Tilbage til listen

MILJØET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bilen er udviklet med henblik på at respektere miljøet under hele dens levetid: under fremstilling, under brug og til sidst ved slutningen af dens levetid.

Fremstilling

Fremstillingen af din bil foregår i et industriområde, der anvender forløbstiltag for mindre påvirkning af miljøet mht. vandløb og natur (mindre forbrug af vand og energi, synlige og hørbare gener, atmosfæriske og vandige udledninger, sortering og genvinding af affald).

Vis også selv respekt for miljøet

- Dele, der udskiftes under den løbende vedligeholdelse (12-volts batteri m.v.) skal afleveres på genbrugspladser, som modtager specialaffald.

- Når vognen engang skal ophugges, bør den overlades til en godkendt virksomhed for at sikre, at delene i videst muligt omfang genbruges.

- Overhold altid de lokale bestemmelser.

Genbrug

Bilen er 85% genvindelig og 95% genanvendelig.

For at nå dette mål er flere af bilens dele udviklet således, at de kan genvindes. Arkitekturerne og materialerne er særligt undersøgt for at lette demontering af komponenterne og deres oparbejdning i specifikke retninger.

Med henblik på at bevare ressourcerne i råvarer anvender denne bil flere dele i genvundet plastik eller fornyelige materialer (vegetabilske eller animalske materialer såsom bomuld eller uld).