Tilbage til listen

START, STOP AF MOTOREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Positionen ”Stop og spærring af rat og håndbremse” St

Rattet frigøres ved, at rattet og nøglen bevæges let fra side til side.

Rattet låses ved, at nøglen trækkes ud, og rattet drejes, til ratlåsen blokeres.

For at løsne håndbremsen, henvises der til afsnittet ”Håndbremse” i kapitel 2.

Positionen ”Tilbehør” A

Når tændingen er slået fra, sker det intet energiforbrug.

Positionen ”Kør” M

Tændingen er tilsluttet.

Position ”Start” D

Start af motor

Før nøglen til position D og hold den i denne position, indtil der kommer et lydsignal. Slip derefter nøglen.

Så snart kontrollampen tændes, er køretøjet klar til at køre.

Standsning af motoren

Drej nøglen tilbage i position ”Stop”. Kontrollampen slukker.

Køretøjet kan ikke startes, hvis ladekablet er tilsluttet strømmen, eller hvis ladeklappen er åben.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved for eksempel at starte motoren eller aktivere udstyr.

Fare for alvorlige kvæstelser.