Tilbage til listen

STARTSPÆRRE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette sikrer, at vognen kun kan startes af den person, som er i besiddelse af køretøjets kodede tændingsnøgle.

Vognen vil automatisk være beskyttet, efter at motoren er standset.

Funktionsprincip

Når tændingen tilsluttes, lyser kontrollampen 1 i nogle sekunder, hvorefter den slukker (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motor” i kapitel 2).

Hvis koden ikke genkendes, vil kontrollampen blinke hurtigt, og vognen kan ikke starte.

Kontrollampe for beskyttelse af vognen

Efter standsning af motoren vil kontrollampen 1 blinke, hvilket angiver, at vognen er beskyttet.

Kontrollampe for funktionsfejl

Hvis lampen efter startforsøg fortsat blinker eller lyser konstant, angiver dette en funktionsfejl i anlægget.

I dette tilfælde skal du bruge den anden nøgle (som blev leveret med vognen). Hvis problemet vedvarer, må der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler, som er den eneste, der er uddannet til at udbedre fejl på startspærresystemet.

Ethvert indgreb eller ændring på startspærresystemet (elektroniske styreenheder, ledningsnet, m.v.) kan være farligt.Det bør udføres af specialuddannet personale på et autoriseret værksted.

Når startspærren er aktiveret, kan håndbremsen ikke løsnes.