Tilbage til listen

TRANSMISSION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Display 1

Displayet 1 på instrumentbrættet informerer dig om gearvælgerens 2 position.

Valgbetjening 2

D: fremadgående kørsel

N: neutral

R: bakkørsel

Igangsætning

- Tilslut tændingen.

- Start motoren.

- Med foden på bremsepedalen løsnes håndbremsen (der henvises til afsnittet ”Håndbremse” i kapitel 2), hvorefter du kan køre.

Gearvælgeren må kun sættes i position D eller R, når vognen holder stille, med foden på bremsepedalen og speederpedalen løftet.

For at beskytte ladeledningens uskadthed, skal du systematisk kontrollere, at den sidder korrekt i holderen, før du starter.

Kørsel

Tryk på kontakten D, hvorefter der kommer et lydsignal. Under kørslen trykkes på speederpedalen for at nå den ønskede hastighed.

Start på skråning

Under start på en skråning, skal du løsne håndbremsen og trykke på bremsepedalen, før du trykker på speederen.

Start på stejl skråning

Ved start på stejl skråning:

- Tryk på bremsepedalen med venstre fod for at løsne håndbremsen.

- Accelerer ved at trykke på speederpedalen med højre fod, mens du letter venstre fod fra bremsepedalen for at forhindre, at køretøjet bakker.

Bakkørsel

Tryk på kontakten R.

Når tændingen er tilsluttet, tændes baklygterne, så snart bakgearet bringes i indgreb. Der lyder et lydsignal.

Start af bilen kan ikke ske, hvis ladeledningen er tilsluttet og under forsyning.

Standsning - Parkering

Når køretøjet holder stille, trykkes på kontakten N.

Kontrollampen 3 vises på instrumentbrættet.

Træk håndbremsen (der henvises til afsnittet ”Håndbremse” i kapitel 2).

Kortvarig standsning

Ved stop og med motoren i gang, lyder der, når position D eller R er i brug, et lydsignal, og kontrollampen blinker, indtil en af følgende betingelser er opfyldt:

- Tryk på bremsepedalen.

- Tryk på speederpedalen.

- Tryk på kontakten N.

- Træk i håndbremse.

Bemærk: Når tændingen er slået fra, går gearet automatisk i position N.

I tilfælde af stød på undervognen under en manøvre (for eksempel: kontakt med en helle, et forhøjet fortov eller andet vejudstyr), kan vognen (f.eks. deformering af en aksel), det elektriske kredsløb eller batteriet blive beskadiget.

Rør ikke ved kredsløbets dele eller eventuelle lækager eller væsker.

For at undgå enhver risiko bør du hurtigst muligt få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Risiko for alvorlige kvæstelser eller elektrisk stød.