DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentbræt A

De lyser, når førerdøren åbnes. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til udstyrsinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Speedometer 1

Vognens hastighed er begrænset til ca.135 km/t.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Multimedieinformation 2

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger på multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Besked om, at køretøj er klar til at køre 3

Meddelelsen READY vises, når motoren starter og forsvinder, når køretøjets hastighed overstiger 5 km/t.

Økonometer 4 GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Indikator for kørestil 5 GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Samlet kilometertal (kilometertæller) 6. INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Informationscenter 7 INFORMATIONSCENTER: generelt

Beregnet kørestrækning 8.

Resterende ladetid 10

Batteriets opladningsniveau 11

Kontrollampe for døre 12

Indikerer, hvis en dør, bagklappen eller ladeklappen er åben eller ikke korrekt lukket.

Opladningsniveau 13

Viseren angiver den resterende energimængde.

Kontrollampe for tilkobling af ladeledningen 14

Den tændes, når ladeledningen er tilkoblet vognen.

Reservetærskel

Når batteriets ladeniveau når ned på ca. 7 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 12 %, vises måleren og kontrollampen 9 med gult, ledsaget af et lydsignal.

Sådan optimerer du rækkevidden KØRETØJETS KØRESTRÆKNING: gode råd.

Immobiliseringstærskler nås snart

Når opladningsniveauet når ned på 4,5 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 6 %, høres et bip, og måleren lyser rødt.

Når opladningsniveauet når 3,5 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 5 %, vises kørestrækningsværdien ikke mere. Motorydelsen formindskes gradvist, indtil køretøjet stopper. BUGSERING, STARTHJÆLP.

Instrumentbræt i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Når tændingen er slået fra, skal du trykke på kontakten 17 så mange gange som nødvendigt for at komme til køretøjsfanebladet 20

- Trykke på 18 eller 19 gentagne gange for at få adgang til ”Indstillinger”, og tryk derefter på 16 ”OK "

- Gør det samme for at få adgang til "INSTRUMENTBRÆDT", derefter "Enheder".

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

Når køretøjet holder stille, og motoren kører, skal du på multimedieskærmen vælge menuen ”Indstillinger”, fanen ”System” og derefter ”Enheder”.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen efter strømsvigt.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

BRUG AF HASTIGHEDSADVARSEL