Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys
     UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for fjernlys UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Blinklys
     Airbag

Blinklys Airbag

Lampen tændes, når motoren startes, og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den ikke tænder ved tilslutning af tændingen, eller hvis den tænder med motoren startet, betyder det, at der er en defekt i systemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for håndbremse eller servoparkeringsbremse

Kontrollampe for håndbremse eller servoparkeringsbremse

Advarselslampen ”
     AUTOHOLD”

Advarselslampen ” AUTOHOLD”

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted, men kør med moderat hastighed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Advarselslampe

Advarselslampe

Hvis den lyser rødt under kørsel og ledsages af ®-kontrollampen, skal du for din sikkerheds skyld standse, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Hvis den lyser gult under kørsel og ledsages af ©-kontrollampen, skal du hurtigst muligt besøge en godkendt forhandler. Kør imens med varsomhed. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væske- standen i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet. Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for variabel servostyring

Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Den tændes på midterdisplayet ved motorstart, og derefter hvis førerens sele ikke er spændt, og når vognen når en hastighed på cirka 20 km/t, blinker den, og der udsendes et lydsignal i cirka to minutter.

Kontrollampe for det sekundære 12 volts batteri

Kontrollampe for det sekundære 12 volts batteri

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder.

Hvis den ikke slukkes, efter tændingen tilsluttes, eller hvis den tændes under kørslen, angiver dette en fejl i antiblokeringssystemet. Bremsesystemet fungerer da normalt, men uden ABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system

Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system

Når kontrollampen tændes, er det tegn på en for lav batteritemperatur eller en for høj temperatur i motoren eller batteriet. Tillæg dig en mere blød kørestil.

Det at kontrollampen tændes, kan medføre, at vognens ydelser bliver nedsat.

Hvis den tændes ved start, er det tegn på en elektrisk fejl i det sekundære 12 V batteri.

Advarselslampe for det elektroniske system

Advarselslampe for det elektroniske system

Hvis den tænder under kørslen, er det tegn på en elektroteknisk fejl vedrørende det elektriske kredsløb ”400 volt”. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Indikatorlampe for batterimåler

Indikatorlampe for batterimåler

Den lyser gult, når batteriets ladeniveau når reserveniveau. DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER.

Opladningsprogrammets indikator lyser

Opladningsprogrammets indikator lyser

Advarselslamper til programmering af klimaanlæg

Advarselslamper til programmering af klimaanlæg

Kontrollampe for begrænset motorydelse

Kontrollampe for begrænset motorydelse

Den tændes, når traktionsbatteriet er ved at være afladet. Den advarer dig i tilfælde af begrænset motorydelse.

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Der er flere årsager til, at advarselslampen lyser: KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP.

Advarselslampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt (ESC), og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt

Advarselslampe, når det dynamiske stabilitetssystem ikke er tilgængeligt (ESC), og når antihjulspinsystemet ikke er tilgængeligt

Overvågningssystem for dæktryk

Overvågningssystem for dæktryk

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Lane Departure Warning-kontrollampe

Lane Departure Warning-kontrollampe

Advarselslampe for at indikere en fejl ved eller manglende tilgængelighed af aktiv nødopbremsning

Advarselslampe for at indikere en fejl ved eller manglende tilgængelighed af aktiv nødopbremsning

ECO

ECO

-mode kontrollampe

Kontrollampe for åbne døre

Kontrollampe for åbne døre