Tilbage til listen

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når vognen er udstyret hermed, vil dette system overvåge dæktrykket.

Funktionsprincip

Hvert hjul (undtagen reservehjulet) er forsynet med en føler i ventilen; denne føler måler periodisk dæktrykket.

Systemet viser på instrumentbrættet 1 dæktryk og alarmerer føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),

- efter krydsskiftning af hjulene (dette frarådes dog);

- efter hjulskift.

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på alle fire dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Fremgangsmåde for nulstilling

Tænding slået til, køretøj stoppet:

- Tryk på kontakten 5så mange gange som nødvendigt for at komme til køretøjsfanen.

- Tryk på kontakten 2 eller 3 for at få adgang til siden for nulstilling af dæktryk Meddelelsen ”Angiv dæktryk (tryk og hold)” vises på instrumentbrættet.

- Tryk på og hold kontakten 4 OK inde for at starte nulstillingen. Det blinkende dæksymbol efterfulgt af meddelelsen "Indlæring dæk- tryk i gang” angiver, at nulstillingsanmodningen for dæktryk er blevet imødekommet.

Nulstillingen kan tage flere minutters kørsel.

Bemærk! Referenceværdien for dæktryk må ikke være under det, der er anbefalet og angivet på dørstolpen.

Nulstilling kan også udføres på multimedieskærmen. Vælg ”Bil” > ”Dæktryk”.

visning

Displayet A og kontrollampen 6 på instrumentbrættet informerer dig om eventuelle fejl i forhold til oppumpningen (fladt dæk, punkteret dæk, system ude af drift osv.).

« Korriger dæktryk »

Der vises et gult hjul ledsaget af en fast 6 -kontrollampe og meddelelsen ”Korriger dæktryk”.

Dette betyder, at der er et dæk med for lavt dæktryk.

Kontrollér og juster igen dæktrykket på de fire kolde hjul om nødvendigt.

Advarselslampen 6 slukkes efter nogle minutters kørsel.

« Dækskade »

Der vises et rødt hjul ledsaget af en fast 6 -kontrollampe og meddelelsen ”Dækskade” samt et lydsignal.

Denne meddelelse ledsages af kontrollampen ®.

De angiver, at det pågældende dæk er punkteret eller har kraftigt nedsat dæktryk. Udskift det, eller kontakt et værksted, der er godkendt for mærket, hvis dækket er punkteret. Oppump til dæktrykket, hvis dækket er fladt.

« Tjek dæk- trykssensorer »

Hjulet forsvinder, og kontrollampen 6 blinker i flere sekunder, hvorefter den lyser permanent, og meddelelsen ”Tjek dæk- trykssensorer” vises.

Denne meddelelse ledsages af kontrollampen ©. De angiver, at mindst et af hjulene er ikke udstyret med følere (eksempelvis reservehjul). I andre tilfælde bør du kontakte et autoriseret værksted.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Et pludseligt tab af tryk i et dæk (punktering af dæk m.v.) kan ikke registreres af systemet.

”dæk lokalisering fejlagtig”

Meddelelsen ”dæk lokalisering fejlagtig” vises under kørslen, hvis ét eller flere dæk er blevet udstyret med følere, som ikke er anbefalet af Renault.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Genjustering af dæktryk

Dæktrykket skal justeres ved kolde dækDÆKTRYK. Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk være 0,2 til 0,3 bar (3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Udskiftning af hjul/dæk

Systemet kræver anvendelse af specielt udstyr (hjul, dæk, hjulkapsler...). DÆK.

Ret henvendelse til en forhandler af mærket for udskiftning af dæk og vedrørende det kompatible tilbehør til systemet som findes hos en forhandler af mærket: brug af andet udstyr kan påvirke systemets gode funktion i negativ retning.

Reservehjul

Når bilen er udstyret hermed, har reservehjulet ingen føler. Hvis bilen har en sådan, blinker advarselslampen 6 i flere sekunder, hvorefter den lyser permanent med advarselslampen ©, og meddelelsen ”Tjek dæk- trykssensorer” vises på instrumentbrættet.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

Da ventilerne er designet specifikt må der kun anvendes udstyr, der er godkendt af forhandlernetværket. SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan dog ikke træde i førerens sted. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise. Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.