Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for bagerste tågelygte

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Kontrollampe for airbag

Kontrollampe for airbag

Lampen tændes, når motoren startes, og slukker efter nogle sekunders forløb.

Hvis den ikke tænder ved tilslutning af tændingen, eller hvis den tænder med motoren startet, betyder det, at der er en defekt i systemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for håndbremsen

Kontrollampe for håndbremsen

Se afsnittet ”Håndbremse” i kapitel 2.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser og følges af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med kontrollampenû, og er fulgt af et lydsignal, angiver det, at væskestanden i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet. Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for det sekundære 12 volts batteri

Kontrollampe for det sekundære 12 volts batteri

Hvis den tændes fulgt af kontrollampenûog et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Advarselslampe

Advarselslampe

Den tændes ved tilslutning af tændingen og slukkes, så snart motoren startes. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Du skal stoppe snarest muligt på et autoriseret værksted,men kør med moderat hastighed.Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen.

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Kontrollampe for ikke spændte seler foran

Den tændes på midterdisplayet ved motorstart, og derefter hvis førerens sele ikke er spændt, og når vognen når en hastighed på cirka 20 km/t, blinker den, og der udsendes et lydsignal i cirka to minutter.

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Kontrollamper for fartpilot og hastighedsbegrænser

Se afsnittene om ”Fartpilot” i kapitel 2.

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter nogle sekunder.

Hvis den ikke slukkes, efter tændingen tilsluttes, eller hvis den tændes under kørslen, angiver dette en fejl i antiblokeringssystemet. Bremsesystemet fungerer da normalt, men udenABS-systemet. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system

Kontrollamper for temperaturen i det elektrotekniske system

Når kontrollampen tændes, er det tegn på en for lav batteritemperatur eller en for høj temperatur i motoren eller batteriet. Tillæg dig en mere blød kørestil.

Det at kontrollampen tændes, kan medføre, at vognens ydelser bliver nedsat.

Hvis den tændes ved start, er det tegn på en elektrisk fejl i det sekundære 12 V batteri.

Kontrollampe for lavt batteriniveau

Kontrollampe for lavt batteriniveau

Den blinker, når batteriets opladningsniveau har nået sin reservetærskel. Se afsnittet ”Display og måleinstrumenter” i kapitel 1.

Advarselslampe for det elektroniske system

Advarselslampe for det elektroniske system

Hvis den tænder under kørslen, er det tegn på en elektroteknisk fejl vedrørende det elektriske kredsløb ”400 volt”. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem

Kontrollampe for dynamisk stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystem

Kontrollampen har flere funktioner: Der henvises til afsnittet ”Korrektionssystem og kørselshjælp” i kapitel 2.

Alarm for tab af dæktryk

Alarm for tab af dæktryk

Der henvises til afsnittet "Alarm for tab af dæktryk" i kapitel 2.

Kontrollampe for sædevarme

Kontrollampe for sædevarme

Der henvises til afsnittet ”Forsæder” i kapitel 1.

Kontrollampe for ØKO-modus

Kontrollampe for ØKO-modus

Kontrollampe for åben/ne dør/e

Kontrollampe for åben/ne dør/e