Tilbage til listen

GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brændstofforbruget er godkendt i overensstemmelse med en standardmetode, som er fastsat af loven. Eftersom alle producenterne anvender den samme standardmetode, gør den det muligt at sammenligne vognene med hinanden. Det reelle forbrug afhænger af betingelserne for brug af køretøjet og udstyret, samt kørestil. Se de efterfølgende råd for at optimere brændstofforbruget.

Afhængigt af køretøjet, findes der forskellige funktioner, der kan hjælpe dig med at reducere dit brændstofforbrug:

- Omdrejningstæller;

- Indikator for kørestil.

- Ruteoversigt og øko-råd via multifunktionsskærmen;

- Eco-accelerationsindikator;

- Mode ”ECO”;

- Funktionen Stop and Start. FUNKTIONEN STOP AND START

Når køretøjet er udstyret hermed, supplerer navigationssystemet disse informationer.

På instrumentbrættet AB eller C

Afhængigt af køretøjet kan informationsvisningen organiseres og tilpasses baseret på den indstilling af stil for instrumentbrættet, der er valgt på multimedieskærmen.

Indikator for kørestil 1

Den informerer dig i realtid om den valgte kørestil. Du advares ved hjælp af indikatoren 1.

Jo flere kronblade der vises på 1, desto mere fleksibel og økonomisk er din kørsel.

Hvis du regelmæssigt følger denne indikator, mindsker du brændstofforbruget.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Eco-accelerationsindikator 2

Dette informerer dig i realtid, hvorvidt du har en moderat eller kraftig acceleration.

Dette vises 2-advarselslampen:

- Grøn: Acceleration er moderat og korrekt;

- Hvid: Acceleration er for stor;

- Grå: Acceleration er stor.

Bemærk: det er ikke muligt på samme tid at vise kørestilsindikatoren 1 og Eco-accelerationsindikatoren 2.

På multimedieskærmen

Rejseoversigt

Når motoren slukkes, vises ”Rejseoversigt” på multimedieskærmen 3, hvilket giver dig mulighed for at se oplysninger om din seneste rejse.

Dette indikerer:

- Generel score;

- Scoreevaluering;

- Afstand uden brændstofforbrug.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

En generel karakter fra 0 til 100 vises, som giver dig mulighed for at vurdere din præstation som øko-fører. Jo højere karakteren er, desto lavere er brændstofforbruget.

Du får øko-råd, så du kan forbedre din præstation.

Programmering af dine foretrukne ruter giver dig mulighed for at sammenligne dine præstationer med præstationer for bilister med samme køretøj.

ECO-mode

ECO-modus er en funktion, som optimerer brændstofforbruget. Den reagerer på visse systemer, der forbruger strøm i køretøjet (varme, aircondition, servostyring, osv.) og på visse handlinger under kørslen (acceleration, gearskift, fartpilot, opbremsning, osv.).

Begrænsning af acceleration tillader kørsel i byområde med lavt brændstofforbrug. Begrænset brug af aircondition mindsker forbruget uden at forringe varmekomforten.

Frihjul i tilstanden ECO (eller tilstanden My Sense afhængigt af køretøjet)

Afhængigt af køretøjet, hvis det er udstyret med automatgear, vil skift til frigear (automatisk frigear) under opbremsning (med foden væk fra speederen) mindske motorbremsning og gøre det muligt at køre længere uden at accelerere og derved spare brændstof.

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere tilstanden ”Frihjul”.

Aktivering af funktionen

Afhængigt af køretøjet kan funktionen aktiveres ved enten:

- ved at trykke på kontakten 4; MULTI-SENSE

- ved at trykke på kontakten 5;

- fra multimedieskærmen (se vejledningen for multimedieudstyr).

Kontrollampen vises på instrumentbrættet for at bekræfte aktiveringen.

Under kørsel kan du midlertidigt forlade ECO-tilstanden for at få motorydelsen op.

For at gøre dette skal du træde speederpedalen hurtigt helt i bund.

ECO-modus genaktiveres, så snart du letter trykket på speederpedalen.

Deaktivering af funktionen

Afhængigt af køretøjet kan funktionen deaktiveres ved enten:

- ved at trykke på kontakten 4; MULTI-SENSE

- ved at trykke på kontakten 5.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet for at bekræfte deaktiveringen.

Gode råd til kørsel og ECO-kørsel

Adfærd

- Opvarm ikke motoren, mens vognen holder stille, men kør med moderat hastighed, indtil motoren har nået sin normale temperatur.

- Høje hastigheder koster dyrt!

- Dynamisk kørsel med mange fartskift koster dyrt i brændstof i forhold til den vundne tid.

- Speed ikke motoren op til høje omdrejningstal i mellemgearene. Kør altid i det højest mulige gear.

- Undgå kraftig acceleration.

- Brems mindst muligt. Ved tilstrækkelig bedømmelse af en fremskreden genstand eller et sving, er det nok at løfte foden.

- I stedet for at forsøge at holde hastigheden, bør du kun accelerere på fladt terræn: Accelerer kun på de lige strækninger.

- Dobbelt udkobling og speederpedalen i bund, inden motoren standses, er gamle råd, som er overflødige på moderne biler.

- Dårligt vejr, oversvømmede veje:

Kør ikke på en oversvømmet vej, hvis vandstanden overstiger den nederste fælgkant.

Gener under kørslen

I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de tilstedeværende elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden.

Risiko for at pedalerne sætter sig fast

Dæk

- Et for lavt dæktryk forøger brændstofforbruget.

- For at optimere brændstofforbruget skal du indstille dæktrykket til det højeste tryk eller det anbefalede tryk angivet på kanten af førerdøren. DÆKTRYK.

- Anvendelse af forkert dæktype kan forøge brændstofforbruget.

Andre gode råd

- Anvend helst ECO-mode.

- Elektricitet er også brændstof. Sluk derfor alle elektriske installationer, så snart der ikke er brug for dem. Men - sikkerheden frem for alt - tilpas lyg- teføringen, så snart sigtbarheden forrin- ges (således at du kan se, - og blive set i trafikken).

- Brug hellere ventilationsspjældene. Kørsel med åbne vinduer medfører ved 100 km/t et merforbrug på 4%.

- Fyld ikke tanken helt op til kanten af påfyldningsstudsen, - det medfører ofte spild af brændstof.

- På modeller udstyret med aircondition er det normalt at konstatere et merforbrug, især under bykørsel. På modeller, der ikke er udstyret med automatisk airconditionanlæg, anbefales det at stoppe anlægget, når brugen ikke er nødvendig.

Andre råd til nedbringelse af brændstofforbruget og beskyttelse af miljløet:

Ved parkering i fuldt solskin eller ved høje temperaturer tilrådes det at udlufte kabinen i nogle minutter inden start.

- Kør ikke i længere tid end nødvendigt med en tom tagbagagebærer.

- Ved transport af store genstande er det mest økonomisk at anvende en lille anhænger.

- Ved kørsel med campingvogn: anvend en godkendt vindskærm, og indstil den korrekt.

- Kørsel af mange små strækninger og længere tids standsning hvert sted betyder, at motoren aldrig når op på sin ideelle arbejdstemperatur, og at chokeren er i brug konstant. Forsøg derfor at begrænse kørsel af denne art.

UDFORSK ECO-KØRSEL (ECO-FUNKTION)