Tilbage til listen

FORRUDEVISKER, -SPRINKLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Modeller udstyret med viskere med intervalfunktion

A enkel viskning

En kort handling medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

B Stop

C Intervalvisker

Viskerne standser nogle sekunder mellem hvert viskerslag. Det er muligt at ændre intervallerne ved at dreje kraven 2.

D Uafbrudt langsom viskerhastighed

E Uafbrudt hurtig viskerhastighed

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden. En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed. Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og medfører derfor afbrydelse af den automatiske funktion.

Modeller udstyret med forrudevisker med regnsensor

Regnsensoren sidder på forruden foran bakspejlet.

A enkel viskning

En kort handling medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

B stop

C automatisk valg af viskerhastighed

Med kontrolarmen i denne position vil en regnsensor opfange, hvis der kommer vand på forruden, og igangsætte viskerne med den nødvendige hastighed. Det er muligt at ændre tærsklen for start af vinduesviskerne ved at dreje ringen 2:

- F: min. følsomhed

- G: maks. følsomhed

Jo højere følsomheden er, jo hurtigere reagerer vinduesviskerne, og viskerhastigheden øges.

Ved aktivering af automatisk viskerfunktion eller ved forhøjelse af følsomheden, bliver viskerne kørt frem og tilbage.

Særlige funktioner:

- regnsensoren er kun til hjælp. I tilfælde af lav sigtbarhed skal føreren selv sætte vinduesviskeren i gang. Ved tåge eller snefald er viskerfunktionen ikke automatisk og styres udelukkende af føreren;

- ved frostgrader er den automatiske viskerfunktion sat ud af drift, når bilen startes. Den aktiveres automatisk, når bilen når en vis hastighed (ca. 8 km/t);

- aktivér ikke den automatiske viskerfunktion i tørt vejr;

- afrim forruden fuldstændigt, inden du aktiverer den automatiske viskerfunktion;

- ved vask af køretøjet i en vaskehal skal kontaktarmen 1 vippes tilbage til positionen B for at deaktivere automatisk viskning.

FUNKTIONSFEJL

Hvis den automatiske viskerfunktion ikke fungerer, fungerer viskerne i interval. Søg råd på dit autoriserede værksted.

Brugen af regnsensor kan blive forstyrret i tilfælde af:

- beskadigede viskere, et lag af vand eller spor af vand efter en viskning i sensorens registreringsområde kan forøge reaktionstiden for den automatiske viskerfunktion eller forøge viskerhastigheden;

- en forrude med en revne eller et hak på niveau med sensoren, eller en forrude dækket af støv, vejsnavs, insekter, is, voks fra en vaskehal og vandafvisende kemikalier; de automatiske vinduesviskere bliver mindre følsomme eller reagerer slet ikke.

D Uafbrudt langsom viskerhastighed

E Uafbrudt hurtig viskerhastighed

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden. En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed. Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og afbryder derfor den automatiske funktion.

Forholdsregler

- I tilfælde af frostgrader skal du sørge for, at viskerne ikke er frosset fast, inden du bruger dem. Hvis du bruger vinduesviskerne, og de er blokeret af frost, risikerer du at beskadige både viskerne og viskermotoren.

- Aktivér ikke vinduesviskerne på en tør rude. Det vil føre til for tidlig slitage eller beskadigelse af viskerbladene.

Særlig position for viskning af forruden (serviceposition)

Denne position gør det muligt at løfte viskerne fra forruden.

Det kan være nyttigt i tilfælde af:

- rengøring af viskerne;

- frigørelse af viskerne fra bagruden, når det er vinter;

- udskift viskerbladene VISKERBLADE: udskiftning.

Med tændingen tilsluttet eller motoren startet hæves kontaktarmen 1 to gange til position A (viskerfunktionen kører én gang). Bladene standser i en position væk fra motorhjelmen.

For at returnere viskerbladene til lav position skal du, mens tændingen er slået til, sørge for, at viskerne er foldet ned på forruden, og derefter bevæge kontaktarmen 1 til positionen A (viskerfunktionen kører én gang).

Før du tilslutter tændingen, skal du slå viskerne ned på forruden. Ellers er der risiko for beskadigelse af motorhjelmen og viskerne, når de sættes i gang.

Før hvert indgreb på forruden (vask af køretøjet, afrimning, rengøring af forruden osv.) skal kontaktarmen 1 sættes i position B (stop).

Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.

Hvis der er forhindringer på forruden (snavs, sne, frost osv.), skal den rengøres (inkl. det centrale område bag det indvendige bakspejl), før vinduesviskerne anvendes (risiko for overophedning af motorerne).

Hvis der er noget i vejen for viskerne, kan de stoppe. Fjern forhindringen, og genaktiver vinduesviskerne ved hjælp af kontaktarmen.

Sprinkler

Med tændingen tilsluttet trækkes i kontaktarmen 1, derefter slippes den.

En lang handling udløser ud over sprinkleren, at vinduesviskerne kører frem og tilbage to gange, og efter et par sekunder endnu en tredje gang.

På køretøjer udstyret med en multimedieskærm kan du vælge at aktivere eller deaktivere, at viskerbladene kører en tredje gang. MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER

Bemærk:

I frostvejr er der risiko for, at sprinklervæsken fryser fast på forruden og mindsker sigtbarheden. Opvarm forruden ved hjælp af afdugningsbetjeningen, før du rengør den.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position B (stop).

Risiko for kvæstelser.

Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med viskerbladenes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- den skal holdes ren: rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand;

- anvend det ikke på en tør rude;

- løsn det fra ruden, når det ikke har været i brug i længere tid.

Det skal under alle omstændigheder skiftes ud, lige så snart dets effektivitet bliver nedsat: ca. en gang om året. VISKERBLADE: udskiftning.

Forholdsregler ved brug af viskerne

- I sne- eller frostvejr skal ruden ryddes, inden viskerne startes pga. risiko for overophedning af viskermotoren;

- sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.