Tilbage til listen

DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dæk - en sikkerhedsfaktor

Dækkene danner den eneste kontakt mellem vognen og vejbanen, og det er derfor altafgø- rende, at dækkenes tilstand altid er fuldt ud i orden.

De til enhver tid gældende lovbestemmelser om dækmontering skal overholdes.

Vedligeholdelse af dækkene

Dækkene skal være i god stand og deres slidbane skal have tilstrækkeligt relief. Dækkene, der er godkendt af vor tekniske service, er forsynet med slitagemærker 1, som består af testforhøjninger fordelt i bunden af slidbanemønstret.

Når slidbanen er slidt ned i niveau med disse forhøjninger, bliver de synlige 2; det er da nødvendigt at udskifte dækkene, da forhøjningerne kun er på 1,6 mm, og ved fortsat kørsel vil vejgrebet være stærkt forringet, især på våd vejbane.

En for tungt lastet vogn, langvarig kørsel på motorvej, især i meget varmt vejr, eller hyppig kørsel på dårlige veje medfører hurtigere slitage af dækkene, og påvirker dermed sikkerheden.

Uheld under kørsel, f.eks. kraftig påkørsel af kantsten, kan beskadige dækkene og fælgene, og kan ligeledes medføre, at fortøjet eller bagtøjet skal justeres. Sker dette, bør dækkene og vognen kontrolleres på et autoriseret værksted for bilmærket.

Dæktryk

Overhold dæktrykket (gælder også for reservehjulet), og kontrollér dem mindst en gang om måneden, før hver ferietur (se mærkaten der er klæbet fast på kanten af førerens dør).

Dæktrykket skal kontrolleres ved kolde dæk. Hvis trykket måles ved varme dæk eller efter hurtig kørsel, er det normalt, at det er højere end det foreskrevne.

Hvis dæktrykket ikke kontrolleres ved kolde dæk, skal de målte værdier være 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, for lidt luft i dækket osv.) tændes advarselslampen i instrumentpanelet. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK.

Reservehjul

PUNKTERING, RESERVEHJUL, UDSKIFTNING AF HJUL.

Krydsskiftning

Det frarådes at krydsskifte hjulene.

Et for lavt dæktryk vil medføre for hurtig slitage og en unormal ophedning af dækkene, hvilket kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser i form af:

- dårligt vejgreb;

- risiko for punktering, eller at slidbanen løsner sig.

Dæktrykket er afhængigt af vognens belastning samt kørehastigheden. Justér trykket iht. brugsbetingelserne (der henvises til etiketten på kanten af førerdøren).

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Udskiftning af dæk

For din sikkerhed og for overholdelse af gældende lovgivning.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal enten have en bæreevne og nominel hastighed, der mindst svarer til de oprindelige dæk, eller være anbefalet af en autoriseret forhandler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan bringe din sikkerhed i fare samt medføre, at dit køretøj ikke længere overholder gældende regler.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Vinterkørsel

Snekæder

Af sikkerhedsmæssige årsager må der under ingen omstændigheder monteres snekæder på baghjulene.

Hvis der er monteret dæk af større dimension end de originalt monterede, er det ikke muligt at montere snekæder.

One-way dæk

Et one-way dæk må kun monteres i en retning. Du skal overholde denne retning.

Hvis et one-way dæk skal monteres i modsat retning af drejningsretningen efter en punktering, skal du køre forsigtigt, især på en våd vej, da dækkets specifikationer ikke vil blive tilpasset.

Snekæder kan kun monteres på dæk af samme dimensioner, som de originalt monterede dæk på din vogn.

”Snedæk” eller ”termogummi-dæk”

For at bevare det bedst mulige vejgreb tilrådes det at anvende disse dæk på alle fire hjul.

Bemærk: med disse dæk bør man sommetider overholde: en omdrejningsretning, og/eller en maksimal hastighed, som kan være lavere end din vogns maksimal hastighed.

Pigdæk

Pigdæk kan kun anvendes i en kortvarig periode, som kan være fastsat ved lovbestemmelse i de enkelte lande. Ligeledes skal gældende lovbestemmelser om hastighed med denne type dæk overholdes.

Ved anvendelse af pigdæk skal disse som minimum være monteret på forakslen.

Under alle omstændigheder anbefaler, vi at der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler af bilmærket, som kan vejlede med hensyn til valg af udstyr, der er bedst egnet til din vogn.