Tilbage til listen

AKTIV NØDOPBREMSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Baseret på oplysninger fra radarkameraet 1 beregner systemet afstanden til køretøjet foran.

Systemet informerer føreren, hvis der er risiko for en frontkollision, så føreren kan foretage de passende nødmanøvrer (trykke på bremsepedalen og/eller dreje på rattet).

Afhængigt af førerens reaktionsevne kan systemet hjælpe med at bremse for at begrænse skaderne eller forhindre en kollision.

Placering af radaren 1

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Handling

Registrering af køretøjer

Når der køres ved en hastighed mellem ca. 5 km/h og 140 km/h, og der er risiko for kollision med køretøjet foran, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

Advarselslampen tændes på instrumentpanelet ledsaget af et lydsignal.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet stadig registrerer en risiko for sammenstød, vil kontrollampen fortsætte med at blinke på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal, indtil systemet ikke længere registrerer nogen risiko for sammenstød.

- kan udløse opbremsning:

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der bliver fare for sammenstød.

Hvis køretøjet er bragt til standsning af den aktive nødbremsning, skal bilens fører holde køretøjet stationært ved at træde ned på bremsepedalen.

Bemærk: Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke visse funktioner eller ikke aktivere dem.

Særlige træk ved stationære køretøjer

Stationære køretøjer registreres, når dit køretøj køres ved en hastighed mellem ca. 5 km/h og 100 km/h. Systemet er ikke aktivt og udsender ikke en advarsel vedrørende stationære køretøjer, når du kører over ca. 100 km/h.

Afhængigt af køretøjets hastighed registrerer systemet kun køretøjer, der kører i samme retning, eller som holder stille. Systemet vil muligvis ikke registrere motorcyklister, fordi det er svært at forudse deres kørselsretning.

I tilfælde af nødmanøvrer kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen

eller

- Dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Aktivering/deaktivering af systemet

Med standset køretøj og tændingen tilsluttet:

- tryk gentagne gange på knappen 3 eller 4 for at vælge funktionen ”Aktiv bremsning” på displayet 2.

- tryk på og hold knappen 3 eller 4 nede (i cirka tre sekunder) for at deaktivere systemet.

Når kontrollampen lyser konstant på instrumentbrættet, bekræfter det, at systemet er deaktiveret.

Når kontrollampen lyser konstant på instrumentbrættet, bekræfter det, at systemet er deaktiveret.

Systemet genaktiveres ved igen at trykke på og holde knappen 3 eller 4 nede. Advarselslampen slukkes på instrumentpanelet.

Systemet genstarter hver gang, køretøjets tænding tilsluttes.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Når systemet registrerer, at funktionen midlertidigt ikke er tilgængelig, tændes advarselslampen på instrumentbrættet og forbliver tændt ledsaget af meddelelsen ”Front radar Uden udsyn”.

Der er to muligheder:

- systemet er midlertidigt afbrudt (f.eks.: radar tildækket af vejsnavs, mudder, sne osv.). I dette tilfælde skal bilen parkeres og motoren slukkes. Rens radarens registreringsområde. Når du næste gang starter motoren, holder kontrollampen op med at lyse, og meddelelsen forsvinder;

- hvis dette ikke er tilfældet, kan der være en anden årsag, og du skal kontakte en godkendt forhandler.

Funktionsfejl

Hvis advarselslampen og lyser på instrumentbrættet ledsaget af meddelelsen ”Kontroller Aktiv bremsning”, angiver det en systemfejl. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Aktiv nødopbremsning

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Udløsning af denne funktion kan være forsinket eller forhindret, når systemet registrerer tydeligt tegn på førerens kontrol over vognen (indgreb på rattet, pedaler osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- Når gearet er i frigear, eller koblingspedalen er trykket ned i ca. dix sekunder

- når parkeringsbremsen er aktiveret;

- når det elektroniske stabilitetsprogram ( ESC) er startet;

- i et sving.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af stød kan indstillingen af radaren blive ændret, og dens ydeevne kan blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Udførelse af arbejde i det område, hvor radaren sidder (reparationer, udskiftninger, malerarbejde), skal udføres af en fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- komplekse omgivelser (en metalbro, tunnel osv.);

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.);

- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere eller kan bremse utilsigtet.

Begrænsning af systemets funktion

- Hver gang køretøjet startes, udfører systemet en kalibrering i overensstemmelse med køretøjets omgivelser og kan være inaktivt i ca. to til fem minutter.

- Et køretøj i modsatte køreretning udløser ingen advarsel eller handling fra systemets side.

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Systemet kan ikke reagere lige så effektivt på små køretøjer, såsom motorcykler og cykler, som på andre køretøjer.

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere eller kan bremse utilsigtet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- stoplysene ikke fungerer;

- fronten på køretøjet har været udsat for slag eller er blevet beskadiget;

- køretøjet bugseres (starthjælp).

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Afbrydelse af funktionen

Du kan til enhver tid stoppe den aktive nødbremsefunktion ved at træde på speederen eller ved at dreje rattet i en undvigelsesmanøvre.