Master

Find ud af, hvad katastrofelyset på din bil betyder

Kontrollampe for positionslys
Kontrollampe for fjernlys
Kontrollampe for nærlys
Kontrollampe for fjernlys
     UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS
Kontrollampe for forreste tågelygter
Kontrollampe for bageste tågelygter
Kontrollampe for venstre blinklys
Kontrollampe for højre blinklys
Blinklys 
     Airbag
Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning
Advarselslampe for øjeblikkelig STOP
Kontrollampe for variabel servostyring
Kontrollampe for fejl på bremsesystemet
Ladelampe
Kontrollampe for olietryk
Advarselslampe for partikelfiltersystemet
Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas
Advarselslampe
Kontrollampe for gasudstødning
Kontrollampe for forvarmning
Advarselslampe for kølevæsketemperaturen
Kontrollampe for åbne døre
Alarm for tab af dæktryk
     ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK
Kontrollampe for ABS-bremsesystem
Kontrollampe for motor i tomgang
Kontrollampe for mangel på tomgang
Kontrollampe for aktiveret håndbremse
Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet
Kontrollampe for sidevindshjælp
Indikatorer for hastighedsændring
Kontrollampe for foden på bremsepedalen
Kontrollampe for fartbegrænser
Kontrollampe for fartpilot
     FARTPILOT
Lane Departure Warning-kontrollampe
Kontrollampe for aktiv nødopbremsning
Kontrollampe for
     ECO-modus
Kontrollampe for fartskriver
Kontrollampe for overskridelse af hastighed
Kontrollampe for ikke spændte seler foran
Passager Airbag OFF

Kontrollampe for positionslys

Kontrollampe for fjernlys

Kontrollampe for nærlys

Kontrollampe for fjernlys UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

Kontrollampe for forreste tågelygter

Kontrollampe for bageste tågelygter

Kontrollampe for venstre blinklys

Kontrollampe for højre blinklys

Blinklys Airbag

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder. Hvis den ikke lyser, når tændingen tilsluttes, eller hvis den lyser, mens motoren er i gang, angiver dette en fejl i airbagsystemet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

Advarselslampe for minimum brændstofbeholdning

Lampen slukker, så snart motoren er i gang. Hvis lampen blinker eller lyser konstant, påfyld da brændstof så hurtigt som muligt.

Advarselslampe for øjeblikkelig STOP

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter ca. tre sekunder.

Den tændes samtidig med andre kontrollamper og/eller meddelelser, efterfulgt af et lydsignal.

Den informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for variabel servostyring

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel fulgt af kontrollampen ®, betyder det, at der er en fejl i systemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for fejl på bremsesystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis lampen tænder under opbremsning samtidig med advarselslampen ®, og fulgt af et lydsignal, angiver det, at væske- standen i kredsløbet er for lav, eller at der er en fejl i bremsesystemet.

Stands vognen, og kontakt et autoriseret værksted.

Ladelampe

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tændes fulgt af kontrollampen ® og et lydsignal, angiver det, at det elektriske kredsløb enten er overophedet eller afladet.

Stands vognen og kontakt et autoriseret værksted.

Kontrollampe for olietryk

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Hvis den tænder under kørsel samtidigt med advarselslampen ® og et lydsignal, skal du straks standse vognen og slå tændingen fra.

Kontroller oliestanden. Hvis kølevæskestanden er normal, vedrører advarselslampen noget andet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarselslampe for partikelfiltersystemet

Advarselslampe for reagensniveau og fejl i systemet til reduktion af udstødningsgas

Advarselslampe

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker efter ca. tre sekunder. Den kan tændes sammen med andre kontrollamper og/eller med meddelelser på instrumentbrættet.

Det betyder, at du så hurtigt som muligt skal køre meget forsigtigt til en godkendt forhandler. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre beskadigelse af bilen. Afhængig af modellen kan tændingen af denne kontrollampe være fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet.

Kontrollampe for gasudstødning

På modeller udstyret hermed lyser lampen, når tændingen tilsluttes, og slukker derefter igen.

–Hvis lampen lyser konstant samtidig med, at kontrollampen © vises, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted .

–Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Kontakt din autoriserede forhandler så hurtigt som muligt GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING

Kontrollampe for forvarmning

Med tændingen tilsluttet, skal den tænde. Den viser at forvarmsstændrørere virker. Når opvarmningen er opnået slukker lampen, og motoren kan startes.

Advarselslampe for kølevæsketemperaturen

Den kan lyse blåt, når tændingen slås til, eller hvis motoren startes, mens motortemperaturen er lav.

Hvis den lyser rødt, skal du stoppe og lade motoren køre i tomgang et par minutter.

Temperaturen skal falde, og kontrollampen slukke. Sker dette ikke, skal motoren standses. Lad den afkøle, inden væskestanden kontrolleres. VÆSKESTANDE, FILTRE

Hvis kølevæskestanden er normal, vedrører advarselslampen noget andet. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for åbne døre

Med tændingen tilsluttet tændes den, når en dør ikke er korrekt lukket.

Alarm for tab af dæktryk ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK

Kontrollampe for ABS-bremsesystem

Lampen tændes når tændingen tilsluttes, og slukker efter ca. tre sekunder. Hvis den lyser under kørsel, er der en fejl i ABS-systemet. Opbremsning vil derefter fungere normalt, men uden antiblokering.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Kontrollampe for motor i tomgang

Kontrollampe for mangel på tomgang

Kontrollampe for aktiveret håndbremse

Kontrollampe for det dynamiske stabilitetssystem (ESC) og antihjulspinsystemet

Den tænder, når tændingen tilsluttes eller ved start af motoren, og slukker igen efter nogle sekunder.

Der er flere årsager til, at advarselslampen lyser: KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

Kontrollampe for sidevindshjælp

Indikatorer for hastighedsændring

Den tændes for at råde dig til at skifte til et højere gear (pil peger opad) eller et lavere gear (pil peger nedad). GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Kontrollampe for foden på bremsepedalen

Denne lyser, når man skal træde ned på bremsepedalen AUTOMATISK GEARKASSE

Kontrollampe for fartbegrænser

Kontrollampe for fartpilot FARTPILOT

Lane Departure Warning-kontrollampe

Kontrollampe for aktiv nødopbremsning

Kontrollampe for ECO-modus

Den tændes, når ECO -tilstand aktiveres GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

Kontrollampe for fartskriver

Hvis den tændes, angiver det en fejl i systemet. Der henvises til udstyrets betjeningsvejledning.

Kontrollampe for overskridelse af hastighed

Kontrollampe for ikke spændte seler foran