INFORMATIONSCENTER: generelt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informationscenter A

Alt efter modellen er følgende funktioner grupperet i informationscenteret:

- Kørte kilometer.

- Kørselsparametre.

- Informationsmeddelelser.

- Meddelelser om funktionsfejl (sammen med kontrollampen ©.

- Advarselsmeddelelser (sammen med kontrollampen ®).

- indstilling af klokken.

Alle disse funktioner beskrives på de følgende sider.

Knapper til valg af data, der skal vises 1 og 2

Gennembladrer opad (tast 1) eller nedad (tast 2) følgende informationer ved korte tryk efterhinanden (visning afhænger af vognenes udstyr og landet).

a) kilometertæller og triptæller;

b) kørselsparametre:

- gennemsnitsforbrug;

- Øjeblikkeligt forbrug;

- Estimeret kørestrækning med resterende brændstofbeholdning;

- kørte kilometer;

- gennemsnitshastighed;

c) Aktuel hastighed;

d) Motorvæsketemperatur.

e) Indstilling af ur.

f) Kørestrækning inden næste serviceeftersyn.

g) Nulstilling af dæktryk;

h) generel justering;

i) instrumentjournal, visning af meddelelser samt meldinger om funktionsfejl.

j) Estimeret kørestrækning med resterende reagensmængde.

Nulstilling af triptæller

Med displayet på ”triptæller” trykkes på knappen 1 eller 2, indtil triptælleren nulstilles.

Nulstilling af køreparametre (nulstilling)

Når en af kørselsparametrene er valgt i displayet, trykkes på knappen 1 eller 2, indtil displayet nulstilles.

Tolkning af visse informationer efter nulstilling

Værdierne for gennemsnitsforbrug, maksimal kørestrækning og gennemsnitshastighed bliver mere og mere stabile og korrekte i takt med det kørte antal kilometer siden nulstillingen.

Ved de første antal kørte kilometre efter en nulstilling, kan du konstatere at strækningen forøges ved kørsel. Dette skyldes, at den holder styr på gennemsnitsforbruget, der er forbrugt siden sidste nulstilling. Men gennemsnitsforbruget kan formindskes, når:

- når vognen har overstået en accelerationsfase.

- Når motoren når op på sin normale driftstemperatur (efter nulstilling ved kold motor).

- Når man skifter fra bytrafik til landevejskørsel.

Automatisk nulstilling af kørselsparametrene

Ved overskridelse af de maksimalt opnåelige værdier sker der en automatisk nulstilling af informationerne.