Tilbage til listen

DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dækkene danner den eneste kontakt mellem vognen og vejbanen, og det er derfor altafgørende, at dækkenes tilstand altid er fuldt ud i orden.

De til enhver tid gældende lovbestemmelser om dækmontering skal overholdes.

Vedligeholdelse af dækkene

Dækkene skal være i god stand, og have tilstrækkeligt slidbanemønster; dæk, der er godkendt af vor tekniske service, er forsynet med slitagemærker 1, som består af testforhøjninger fordelt i bunden af slidbanemønstret.

Når slidbanen er slidt ned i niveau med disse forhøjninger, bliver de synlige 2: det er da nødvendigt at udskifte dækkene, da forhøjningerne kun er på 1,6 mm, og ved fortsat kørsel vil vejgrebet være stærkt forringet, især på våd vejbane.

En for tungt lastet vogn, langvarig kørsel på motorvej, især i meget varmt vejr, eller hyppig kørsel på dårlige veje medfører hurtigere slitage af dækkene og påvirker derved sikkerheden.

Uheld under kørsel, f.eks. kraftig påkørsel af kantsten, kan beskadige dækkene og fælgene, og kan ligeledes medføre, at fortøjet eller bagtøjet skal justeres. Sker dette, bør dækkene og vognen kontrolleres på et autoriseret værksted for bilmærket.

Dæktryk

Overhold dæktrykket (gælder også for reservehjulet), og kontrollér dem mindst en gang om måneden, før hver ferietur (se mærkaten der er klæbet fast på kanten af førerens dør).

Dæktrykket skal kontrolleres ved kolde dæk. Hvis trykket måles ved varme dæk eller efter hurtig kørsel, er det normalt at det er højere end det foreskrevne.

Hvis trykket ikke kan måles ved kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk forøges med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Modeller med dobbelte hjul

For at pumpe det yderste hjul op anbefales det føre oppumpningsslangen mellem de to hjul.

Køretøj udstyret med en alarm for tab af dæktryk

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, for lidt luft i dækket osv.) tændes kontrollampen på instrumentbrættet. ALARM FOR TAB AF DÆKTRYK

Krydsskiftning

Det frarådes at krydskifte hjulene.

Reservehjul

PUNKTERING, RESERVEHJUL HJULSKIFT: donkraft

Et for lavt dæktryk vil medføre for hurtig slitage og en unormal ophedning af dækkene, hvilket kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser i form af:

- dårligt vejgreb

- risiko for punktering, eller at slidbanen løsner sig.

Dæktrykket er afhængigt af vognens belastning samt kørehastigheden. Justér trykket iht. brugsbetingelserne (der henvises til etiketten på kanten af førerdøren).

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Udskiftning af dæk

For din sikkerhed og for overholdelse af gældende lovgivning.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal enten have en bæreevne og nominel hastighed, der mindst svarer til de oprindelige dæk, eller være anbefalet af en autoriseret forhandler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan bringe din sikkerhed i fare samt medføre, at dit køretøj ikke længere overholder gældende regler.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Vinterkørsel

Snekæder

Hvis der er monteret dæk af større dimension end de originalt monterede, er det ikke muligt at montere snekæder.

Modeller med trækkræfter

Af sikkerhedsmæssige hensyn må der under ingen omstændigheder monteres snekæder på baghjulene.

Modeller med fremdrift

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du kun montere kæderne på bagakslen.

Bemærk: Ved baghjulstræk, modeller med dobbelte hjul, skal kæderne anbringes på de ydre baghjul.

”Snedæk” eller ”termogummi-dæk”

For at bevare det bedst mulige vejgreb tilrådes det at anvende disse dæk på alle hjul.

Bemærk: Disse dæktyper er normalt forsynet med angivelse af:

- en køreretning;

- en maksimal tilladt hastighed, som kan være lavere end vognens tophastighed.

Pigdæk

Pigdæk må kun anvendes i en kortvarig periode, som kan være fastsat ved lovbestemmelse i de enkelte lande.

Ligeledes skal gældende lovbestemmelser om hastighed med denne type dæk overholdes.

Disse dæk skal som minimum være monteret på forakslens to hjul for forhjulstrukne biler og som minimum på alle baghjul for baghjulstrukne biler.

Snekæder kan kun monteres på dæk af samme dimensioner som de originalt monterede dæk på din vogn.

Der kan kun anvendes snekæder, der er specielt beregnet til vognen. Søg råd på et autoriseret værksted.

Under alle omstændigheder anbefaler, vi at der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler af bilmærket, som kan vejlede med hensyn til valg af udstyr, der er bedst egnet til din vogn.