DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tilstedeværelsen og funktionen af display og måleinstrumenter AFHÆNGER AF UDSTYRET OG LANDET.

Omdrejningstæller 1 (o/min x 1.000)

Informationscenter A INFORMATIONSCENTER: generelt

Speedometer 2 (km eller miles pr. time)

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Gearkassedisplay 3

Det angiver det valgte gear AUTOMATISK GEARKASSE.

Brændstofmåler 4

Hvis minimumsbeholdningen for brændstof nås, tændes kontrollampen , og der lyder et bip. Fyld på hurtigst muligt.

Reagensmåler 5

Afhængigt af køretøjet

Hvis minimumsbeholdningen for reagens nås, tændes kontrollampen , og der lyder et bip. REAGENSBEHOLDER.

Indikator for kølervæsketemperatur 6

Ved normal brug skal indikatoren 6 være før området 7. Den kan nærme sig ved "intensivt" brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.