Tilbage til listen

FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen.

Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes.

Under kørsel stopper systemet motoren (på standby), når bilen standses (kø, stop ved lyskryds...).

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

For køretøjer udstyret med robotstyret gearkasse:

- gearet er i position D, M eller N;

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

og

- Speederpedalen er ikke trykket ned.

og

- Køretøjets hastighed er lig nul i cirka ét sekund.

Motoren forbliver i standby, hvis N er aktiveret med parkeringsbremsen trukket og bremsepedalen sluppet.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

- Gearkassen er i frigear (dødpunkt).

og

- koblingspedalen er sluppet.

Hvis kontrollampen blinker, angiver det, at koblingspedalen ikke er sluppet tilstrækkeligt.

og

- Køretøjets hastighed er lavere end cirka 3 km/t.

Motoren genstartes, når der trykkes på koblingspedalen og der sættes i gear.

Gælder alle modeller:

kontrollampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand.

Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Hvis motoren går ud, og systemet er tændt, skal koblingspedalen trædes helt ned for at genstarte motoren.

For at påfylde brændstof skal motoren være stoppet (og ikke i standby): Du SKAL stoppe motoren STANDSNING, START AF MOTOR.

Hvis du forlader køretøjet, vil et lydsignal minde dig om, at motoren er på standby og ikke stoppet.

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). STANDSNING, START AF MOTOR.

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

For køretøjer udstyret med robotstyret gearkasse:

Hold køretøjet standset ved at trykke en smule på bremsepedalen.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

Hold koblingspedalen nede.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse

Genstart kan afbrydes, hvis koblingspedalen slippes for hurtigt, mens gearet er i indgreb.

Afslutning af standbytilstand

For køretøjer udstyret med robotstyret gearkasse:

- bremsepedalen skal være sluppet, og position D eller M anvendes;

eller

- bremsepedalen slippes, når gearet er i stillingen N, og håndbremsen er trukket;

eller

- bremsepedalen trykkes ned igen med N aktiveret og parkeringsbremsen trukket;

eller

- bilens gear er i stillingen R;

eller

- speederpedalen er trykket ned.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

- køretøjet er sat i frigear, og koblingspedalen er trådt let ned;

eller

- køretøjet er sat i gear, og koblingspedalen er trådt helt ned.

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

- bakgearet er i indgreb;

- motorhjelmen er ikke låst;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- Højden er for høj;

- hældningen er for stejl for køretøjer udstyret med en sekventiel gearkasse;

- funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK KLIMAANLÆG;

- kølevæskens temperatur er for lav;

- den automatiske rengøring af partikelfilteret er i gang;

- funktionen ”Hurtig fartnedsættelse” er aktiveret HURTIG FARTNEDSÆTTELSE;

-...

Kontrollampen på instrumentbrættet informerer dig om motorens standbytilstand.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- funktionen ”Klart udsyn” er aktiveret AUTOMATISK KLIMAANLÆG;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- bilen kører mere end 7 km/t (ved nedkørsel...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Bemærk! Afhængigt af køretøjet er automatisk genstart af motoren ikke mulig for visse af disse tilstande, hvis en dør er åben.

Deaktiver funktionen Stop and Start ved ethvert indgreb i motorrummet.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Advarselslampen 2 i kontakten lyser.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Kontrollampen 2 i kontakten 1 slukkes.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang køretøjet startes med startknappen STANDSNING, START AF MOTOR.

Funktionsfejl

Hvis kontrollampen 2 tænder, uden at der trykkes på kontakten 1, er systemet deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). STANDSNING, START AF MOTOR.