Tilbage til listen

HJULSKIFT: hydraulisk donkraft

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når du skal fjerne dobbelte hjul, skal du løsne oppumpningsforlængeren 1.

Husk at spænde ved genmontering.

Løsn hjulboltene ved at anbringe hjulnøglen 3 forlænget med det sekskantede forlængerstykke 2 (medfølger i værktøjsboksen), så du kan trykke ned på den.

Låsebolte

Hvis du bruger låsebolte, skal de anbringes så tæt som muligt på ventilen (ellers kan du risikere ikke at kunne montere hjulkapsler).

Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Sæt havariblinklyset i gang.

Parkér vognen væk fra trafikken på et plant, stabilt og ikke glat sted.

Træk parkeringsbremsen, og sæt i gear (1. gear eller bakgear eller position D, M eller R med en sekventiel gearkasse).

Bed alle vognens passagerer om at stige ud og opholde sig borte fra vejbanen.

Tag donkraften 3 ud af værktøjsboksen. Gør dig bekendt med tegningen på donkraften, inden du tager den i brug.

Brug af donkraften

Anbring donkraftens hoved mod kontaktpunktet 2 i nærheden af det pågældende hjul.

Hold donkraften 3 vandret. Donkraftens hoved skal være over for den dertil indrettede plads 2.

Begynd at pumpe vha. de tre forlængerstykker 4 i værktøjskassen, monteret i forlængelse af hinanden. VÆRKTØJSBOKS.

Løft hjulet fra jorden.

Bemærk: ved at anvende de tre forlængerstykker 4 undgår du at skulle gå under køretøjet for at betjene donkraften 3, når køretøjet skal hæves.

Fjern om nødvendigt boltene og tag hjulet af (fjern om nødvendigt den midterste hjulkapsel).

Anbring reservehjulet på navet og, afhængigt af modellen, centrér det i forhold til hullerne til hjulboltene.

Hvis der med reservehjulet leveres specielle hjulbolte, må disse bolte kun anvendes til reservehjulet.

For at undgå personskader eller beskadigelse af bilen må donkraften kun hæves, så det hjul, der skal udskiftes, er løftet højst 3 centimeter fra jorden.

Spænd møtrikkerne og sænk vognen ned.

Med hjulet på jorden skal du spænde boltene stramt til i følgende rækkefølge:

Hjul med 6 huller: start med bolt A, derefter D, B, E, C og afslut med F.

Hjul med 5 huller: start med bolt G, derefter J, H, K, og afslut med I.

Få reservehjulets tilspændingsmoment og tryk kontrolleret så hurtigt som muligt.